5 marca 2024

Granica: Ułatwienia przy odprawach autokarów

Aby do minimum ograniczyć czas odprawy granicznej w Nadbużańskim Oddziale SG skierowano do kontroli dodatkowych funkcjonariuszy. Priorytetowo traktowane są zwłaszcza podróżujące autokarami zorganizowane grupy dzieci i młodzieży.

Reklamy

W okresie wakacyjnym zdecydowanie wzrasta ruch osób podróżujących autokarami w grupach zorganizowanych i korzystających ze środków międzynarodowego transportu zbiorowego. Jak co roku odprawa zorganizowanych grup dzieci i młodzieży objęta jest szczególnym nadzorem ze strony Straży Granicznej celem zapewnienia właściwej organizacji, pozwalającej na priorytetowe przekroczenie granicy przez tę kategorię podróżnych.

W celu ograniczenia do niezbędnego minimum czasu odprawy granicznej w/w kategorii podróżnych, zostali skierowani do kontroli granicznej dodatkowi funkcjonariusze SG. Podobne działania podjęła również Służba Celna.

Reklamy

Jednocześnie aby uzyskać aktualne informacje dot. przekraczania granicy państwowej – w tym także w zakresie czasów oczekiwania na odprawę graniczną w wybranych przejściach granicznych, Straż Graniczna zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.granica.gov.pl oraz wykorzystywania dostępnych na niej funkcjonalności. Aktualizowane na bieżąco informacje pomogą podjąć decyzję o wyborze właściwego przejścia granicznego, a tym samym przyczynią się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa przekraczania granicy. Elektroniczna rezerwacja odprawy możliwa jest także poprzez stronę internetową Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej:

 www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce „Zgłoś przejazd”.


Info i fot. NOSG