12 kwietnia 2024

Granica: Uruchomienie Systemu Informacyjnego Schengen SIS 2

We wtorek 9 kwietnia zostanie uruchomiony System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II), który zastąpi system stosowany obecnie. Będzie jeszcze skuteczniejszy w utrzymywaniu bezpieczeństwa i ochronie granic zewnętrznych strefy Schengen.

SIS II zapewni dostęp do większej liczby danych, w tym również danych biometrycznych, a jego wydajność będzie pięciokrotnie wyższa. W odróżnieniu od swojego poprzednika, SIS II ma być podłączony do systemu informacji wizowej (VIS).

System Informacyjny Schengen to system informatyczny zawierający wpisy dotyczące osób zaginionych lub poszukiwanych oraz skradzionych przedmiotów, pojazdów czy dokumentów. To największa w Europie baza danych, która ułatwia wymianę informacji pomiędzy instytucjami państw w obszarze Schengen, kompensująca zniesienie kontroli na jej wewnętrznych granicach. Dostęp do systemu mają organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w tym służby graniczne, celne i policyjne.

Straż Graniczna uzyskała uprawnienie dostępu do danych wpisanych do Systemu Informacyjnego Schengen na podstawie Decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczącego Systemu Informacyjnego Schengen w nowych państwach członkowskich (2007/471/WE) oraz zgodnie z delegacją art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170) od dnia 1 września 2007r.


Źródło: NOSG