19 lipca 2024

Grupy Zabawowe w gminie Mircze

Hrubieszów

22 września 2009 roku przedstawiciele gminy Mircze podpisali w Warszawie porozumienie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w celu realizacji wspólnych działań w ramach programu pt. „Grupy Zabawowe – szansa na rozwój dzieci i aktywizację rodziców”.

Reklamy

***

22 września 2009 roku Wójt Gminy Mircze mgr Lech Szopiński oraz Skarbnik Gminy Mircze mgr Anna Płoszaj podpisali w Warszawie porozumienie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w celu realizacji wspólnych działań w ramach programu pt. „Grupy Zabawowe – szansa na rozwój dzieci i aktywizację rodziców”.

Reklamy

Program współfinansowany jest ze środków: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Reklamy

***

info i foto
UG Mircze

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009