15 czerwca 2024

Handlowali w internecie podróbkami markowych zegarków – odwiedzili ich celnicy

Ponad tysiąc podrabianych zegarków zatrzymali funkcjonariusze zamojskiej Służby Celnej w siedzibie jednej z firm w powiecie janowskim. Firma sprzedawała zegarki przez internet.

Reklamy

Pod lupę celników z zamojskiego urzędu celnego firma trafiła już pod koniec marca, w wyniku prowadzonego przez Służbę Celną monitoringu handlu internetowego. Firma oferowała na jednym z portali aukcyjnych zegarki sygnowane znakiem znanej światowej marki. Celnicy podejrzewali, że zegarki mogą być podrabiane, a tym samym naruszają prawa właściciela znaku towarowego. W wyniku kontroli przeprowadzanej w pomieszczeniach przedsiębiorstwa funkcjonariusze zajęli zegarki naręczne sprzedawane po około 20 zł za sztukę. 
 
W sumie celnicy zajęli 1129 budzących wątpliwości zegarków i zwrócili się do kancelarii prawnej reprezentującej właściciela znaku towarowego z prośbą o wydanie opinii, czy towar narusza prawa własności intelektualnej. 
 
Kancelaria prawna potwierdziła, że logo na zegarkach umieszczono bez wiedzy i zgody właściciela znaku towarowego. Wystąpiła też z wnioskiem o ściganie i ukaranie sprawców. 
 
W związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej właścicielowi firmy grozi odpowiedzialność karna. Przepisy przewidują w takich przypadkach karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. 
 
W szczególnych przypadkach czyn może być zagrożony kara pozbawienia wolności do lat 5. Postępowanie w sprawie prowadzi Urząd Celny w Zamościu.
 
W wyniku monitoringu sieci internetowej w całym kraju od lipca 2012 r. do grudnia 2013 r. Służba Celna wykryła uszczuplenia finansowe na kwotę 23 mln zł. Celnicy udaremnili też wprowadzenie na rynek krajowy produktów podrabianych i pirackich o wartości około 100 tys. złotych, gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną zgodnie z konwencją CITES, wyrobów pseudomedycznych i anabolików o wartości około 60 tys. zł, a także środków psychotropowych o wartości 3 mln złotych.
 
Rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej jest jednym z ustawowych zadań Służby Celnej.
 
 
 
źródło: SCRP
zdj. arch. SCRP