22 czerwca 2024

Harmonogram zebrań OSP w gminie Horodło

HrubieszówHorodło

Reklamy

W dniu 3 grudnia 2009 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle uchwalono harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP działających na terenie gminy.

***

Reklamy

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP za rok sprawozdawczy 2009.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Horodle
informuje:

Reklamy

W dniu 3 grudnia 2009 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle uchwalono harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP działających na terenie gminy.

Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP: 3 typu „S”, 2 typu „M”, jedna włączona jest w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz jedna działa jako przyzakładowa Zakładu Produkcyjnego – Cukrownia Strzyżów.

W szeregach OSP zrzeszonych jest 115 strażaków czynnych, 38 honorowych, 2 wspierających oraz 6 drużyn MDP (42 członków).

Kampania sprawozdawcza rozpoczyna się 10 stycznia 2010 r., a kończy ostatnim zebraniem 20 lutego 2010 roku, zebrania przeprowadzone zostaną z udziałem władz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle z Prezesem Zarządu – Krzysztofem Bożek oraz Komendantem Gminnym OSP – Piotrem Szymusiakiem na czele.

Wszystkich członków OSP i MDP poszczególnych jednostek zapraszamy do udziały w zebraniach, zapraszamy również sympatyków ruchu strażackiego oraz osoby, które do struktur OSP nie należą, ale chciałby wstąpić.

W związku z powyższym ustalono następujący harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach OSP:

Lp. Jednostka OSP Data zebrania Godzina Miejsce zebrania
1 LISKI 10.01.2010 11 00 Budynek OSP
2 BEREŻNICA 16.01.2010 14 00 Budynek OSP
4 HORODŁO 23.01.2010 14 30 Budynek OSP
5 STRZYŻÓW 29.01.2010 17 00 Świetlica wiejska w Strzyżowie
6 MATCZE 20.02.2010 12 00 Szkoła Podstawowa w Matczu

***

info
Paweł Bednarczuk
UG Horodło

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009