17 czerwca 2024

Historia mojej małej Ojczyzny…

Zapraszamy do udziału w XIV edycji konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Reklamy

Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zaprasza do udziału w XIV edycji konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli:

Reklamy

– Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Ks. Bp dr Marian Rojek

– Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,

Reklamy

– Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krzysztof Staruch

– Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu dr Dorota Mach.

Zapraszamy do udziału szkoły ponadpodstawowe i podstawowe, które funkcjonują na terenie 6 powiatów – obszaru działania ŚZŻAK Okręg Zamość – tj. powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, części krasnostawskiego (Gminy: Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, Rudnik, Żółkiewka) oraz Gminy Cieszanów, Narol, Stary Dzików z powiatu lubaczowskiego.

Podstawowym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności Armii Krajowej, struktur Polskiego Państwa Podziemnego, a zwłaszcza inspirowanie i zachęcanie młodych ludzi do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Jak zawsze zachęcamy do przygotowywania prac dotyczących tzw. białych plam działalności sił zbrojnych PPP działających na terenie Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej, ukazujących także historię Żołnierzy Wyklętych, powojennych struktur niepodległościowych tworzonych m.in. przez byłych żołnierzy AK.

Przedmiotem konkursu jest:

Szkoły podstawowe:

· zebranie i opracowanie w formie albumu tradycyjnego (format A4, minimum 15 stron) dokumentów, skanów lub kserokopii materiałów źródłowych, zdjęć, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych z historią w/w struktury sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, w tym tych związanych w szczególności z Powstaniem Zamojskim.

Szkoły ponadpodstawowe:

· zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji świadków i uczestników związanych z wojennymi i powojennymi losami żołnierzy SZP- ZWZ – AK Inspektoratu Zamość w latach 1939 – 1956, w tym tych związanych w szczególności z Powstaniem Zamojskim.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę np. zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik, prezentacja, której objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu (czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 wiersza). Opracowanie może zawierać niezbędne: tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 22 kwietnia 2023 roku.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do dnia 23 maja 2023 roku drogą elektroniczną na adres akzam@tlen.pl, złożyć w Sekretariacie ŚZŻAK Okręg Zamość lub przesłać pocztą na adres Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem ,,Konkurs historyczny”. Do złożonych prac należy dołączyć uzupełnione załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu (odpowiednio w przypadku osób pełnoletnich – załącznik nr 3).

W przypadku, gdy szkoła nie przystąpi do konkursu organizatorzy dopuszczają przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych indywidualnie.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej ŚZŻAK O/Z: https://akzamosc.pl/

Serdecznie zachęcamy młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem. Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.


info, grafika: ŚZŻAK O/Zamość


Zobacz też:

Hrubieszów: Pani Aniela skończyła 100 lat! [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Pani Aniela skończyła 100 lat! [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →