I Spotkanie Harcerskie

HrubieszówHusynne

Reklamy

19 listopada 2009 r. w Szkole Podstawowej w Husynnem odbyło się I SPOTKANIE HARCERSKIE – HUSYNNE 2009. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie będzie początkiem powstawania nowych i reaktywowania starych drużyn harcerskich na naszym terenie.

***

Reklamy

Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki, Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów Pan Jerzy Fedorczuk, Komendant Chorągwi Lubelskiej dh Marcin Wolski, Komendant Hufca Hrubieszów dh Emilia Feliksiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Husynnem Pani Marzanna Adamczuk, dh Ilona Bachanek oraz ponad dwadzieścia osób zainteresowanych działaniem w harcerstwie na terenie Powiatu Hrubieszów.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi działaniami podejmowanymi przez ZHP oraz wymiany doświadczeń i pomysłów.

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie będzie początkiem powstawania nowych i reaktywowania starych drużyn harcerskich na naszym terenie.

Pozdrawiamy harcerskim Czuwaj!!

15 DH Husynne
www.zhphusynne.hrubieszow.info »

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009