22 maja 2024

II Dzień Prymasowski w Zamościu

W sobotę 27 maja odbędzie się w Zamościu II Dzień Prymasowski poświęcony pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

 

II Dzień Prymasowski w Zamościu

Poświęcony pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski

Zamość, 27. 05. 2017 r. (sobota)

 

Osiedle im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu

Akcja ,,Patron naszej ulicy” – młodzież z Gimnazjum nr 4 w Zamościu oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w dniach 22-26. 05. 2017 r. rozdadzą 700 egzemplarzy publikacji prof. Jana Żaryna pt. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901-1981) mieszkańcom osiedla.

Rynek Wielki w Zamościu

Questing – gra miejska – Tropem Harcerek z dawnych lat. W 70. rocznicę wizyty ks. biskupa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu (materiały do pobrania w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, Rynek Wielki 13, Ratusz – parter, w godzinach 9.00 -16.00).

Muzeum Zamojskie (wejście od Rynku Wielkiego)

11.00 – Spotkanie z prof. Janem Żarynem pt. Patriotyzm – świadomość historyczna Polaków. W ramach spotkania odbędzie się także promocja książki pt. Polska pamięć. Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu (ul. Jana Zamoyskiego 1)

14.00 – Msza święta w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego pod przewodnictwem ks. Sławomira Skowrońskiego (uczestniczyć będą min. przedstawiciele szkół imienia Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej).

Zespół Szkół nr 4 – Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu (ul. Jana Zamoyskiego 4)

15.15 – Powitanie gości

15.20 – Spotkanie z prof. Janem Żarynem nt. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia

15.55 – Projekcja filmu dok. – Tajemnica naszej wsi, wprowadzenie ks. Grzegorz Bartko

16.15 – Poczęstunek

 

W trakcie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymają publikację autorstwa prof. Jana Żaryna o Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu, Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Zamościu, Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu, Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu, Zespół Szkół nr 4 – Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu, Muzeum Zamojskie oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jan Zamoyskiego w Zamościu.