27 maja 2024

Informacje z Gminy Hrubieszów

30 września Dzień Pieczonego Ziemniaka zorganizowali mieszkańcy Wolicy (Gm. Hrubieszów). Poza ziemniaczanymi konkursami: rzut ziemniakiem do kosza, toczenie ziemniaków i konkurs na ziemniaka dziwoląga, odbyła się ciekawa część artystyczna.

Składały się na nią występy zespołów śpiewaczych: „Trzy dniowego” z Kułakowic Pierwszych i „Polan” z Wolicy oraz zespołu młodzieżowego „Sonus” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach. Ponadto członkowie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały sztukę teatralną, która rozbawiła wszystkich uczestników festynu. Panie przygotowały także gorący posiłek, a była to fasolka po bretońsku.

W to niedzielne popołudnie odbyła się jeszcze jedna impreza na terenie gminy. Był to Dzień Seniora zorganizowany w Metelinie. Dla przybyłych mieszkańców wsi część artystyczną wystawiły dzieci przygotowane przez instruktora miejscowej świetlicy.

Podczas swoich wystąpień Wójt Gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki i Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Fedorczuk wręczyli organizatorom: Kołom Gospodyń Wiejskich i Radom Sołeckim obu wsi nagrody finansowe za organizację imprez. W spotkaniach uczestniczyła także Irena Czerwińska – przewodnicząca Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie oraz Danuta Kozłowska – przewodnicząca Rady Kobiet Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim.

(-) Jan Mołodecki
Wójt Gminy Hrubieszów