Intensywne szkolenia terytorialsów (ZDJĘCIA)

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej nieprzerwanie wypełniają misję ochrony polskiej granicy w strefie nadgranicznej w swoim stałym rejonie odpowiedzialności. To zaledwie ułamek zadań jakie realizują. Bardzo istotne jest podtrzymywanie zdolności bojowej poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach.

Reklamy

Dobrą okazją do doskonalenia zdolności bojowych był udział żołnierzy 2 LBOT w ćwiczeniu taktycznym z wojskami operacyjnymi pk. „Myszołów-22”. Wspólne ćwiczenie przeprowadziło 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego wraz z jednostkami podległymi – 41 i 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego. Ćwiczenie odbyło się 27 kwietnia br. na poligonie Zajezierze. 

Terytorialsi z 22 dęblińskiego batalionu lekkiej piechoty otrzymali zadanie ochrony i obrony przemieszczających się kolumn samochodowych w rejonie odpowiedzialności, ubezpieczenia lądowiska dla śmigłowców, poprzez system patroli ruchomych i posterunków obserwacyjnych. Jednym z epizodów ćwiczenia z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki, było skuteczne odparcie ataku grupy dywersyjnej na lądowisko i stanowisko dowodzenia 41 BLSz. 

Podsumowując ćwiczenie ppłk Andrzej Bigaj – Szef Zespołu Analizy i Oceny Ćwiczenia 4. SLSz bardzo wysoko ocenił przygotowanie dęblińskich terytorialsów – Żołnierze wykazali się profesjonalnym przygotowaniem do realizacji zadań, bardzo dobrą znajomością terenu, w którym przyszło im działać, dobrą znajomością zasad organizacji ochrony i obrony kolumn samochodowych oraz obiektów wojskowych. Na uznanie zasługuje również duże zaangażowanie żołnierzy podczas wykonywania zadań wspólnie z żołnierzami 4. SLSz.

W dniach 27-29 kwietnia br., na obiektach garnizonowych w Dęblinie odbył się również kurs specjalistyczny dla strzelców wyborowych, snajperów i obserwatorów z 22 blp. Celem kursu było doskonalenie wykonywania zadań ogniowych i umiejętności z zakresu taktyki działań w terenie przygodnym. 

Podczas trzydniowego szkolenia, snajperzy i strzelcy wyborowi doskonalili takie umiejętności jak: skuteczne wykorzystanie przyrządów do prowadzenia obserwacji i wspomagających celowanie, orientowanie się w trudnych warunkach terenowych, przygotowanie rejonu działania, w tym organizacja bazy, obozowiska w terenie lesistym i zurbanizowanym, wykonywanie zadań z użyciem mapy i busoli, prawidłowe czytanie map topograficznych, maskowanie, bytowanie i przetrwania w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych, wykorzystanie urządzeń nawigacyjnych, w tym również urządzeń do pracy nocą.

Warto dodać, że strzelcy wyborowi i snajperzy to jedna z 15 specjalność, w jakich mogą szkolić się żołnierze WOT. Specjalności przypisane są żołnierzom OT w momencie wstąpienia do służby, są to m.in.: grupa dowódcza, saperska, medyczna, obsługi moździerzy, łączności czy właśnie grupa strzelców wyborowych i snajperów. Szkolenia specjalistyczne rozpoczynają się w drugim roku szkoleniowym żołnierza WOT. 

­

(info i fot. 2LBOT / por. Marta Gaborek)


Zobacz też:

Szkolenie zamojskich terytorialsów we współpracy z siłami brytyjskimi (ZDJĘCIA)

Szkolenie zamojskich terytorialsów we współpracy z siłami brytyjskimi (ZDJĘCIA)


JAK PRAWDA

Jak prawda