20 czerwca 2024

Jedność Hrubieszowska

Hrubieszów Dotychczasowe Pismo Samorządowe Gminy Hrubieszów „Jedność” zmieniło nazwę. Właśnie ukazał się pierwszy numer tej gazety, noszący nazwę „Jedność Hrubieszowska”.

Reklamy

Czasopismo współfinansowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie i Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s. w Wołajowicach. Redaktorem naczelnym „Jedności Hrubieszowskiej” jest Pani Danuta Kloc, dyrektor GOK, redaktorem technicznym jest Pan Artur Dziewiczkiewicz. Z pismem stale współpracuje również Pan Jacek Fuchs.

Reklamy

Pierwszy numer „Jedności Hrubieszowskiej” jest dość obszerny, bo liczy 44 strony, formatu A4. Można w nim znaleźć informacje na temat imprez i jubileuszy, jakie zostały zorganizowane w drugim półroczu 2008 r. na terenie Gminy Hrubieszów, m.in.: Biesiady Archeologicznej w Masłomęcz, Dożynek Gminno-Parafialnych w Stefankowicach, II Hrubieszowskiej Biesiady KGW, 40-lecia KGW w Cichobórzu, 10-lecia Zespołu Ludowego „Jutrzenka” z Czerniczyn, Święta Pieczonego Ziemniaka w Dziekanowie, Sztafetowego Biegu Pamięci, Dni Miejscowości: Janki i Mieniany, a także wielu innych uroczystości oraz turniejów, wycieczek, konkursów itp.

Reklamy

Ponadto zamieszczono tekst, stanowiący podsumowanie działań, polegających na pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł dofinansowania realizacji projektów na terenie Gminy Hrubieszów w 2008 r.

Hrubieszow 2009-01-09