18 lipca 2024

Jubileusz OSP w Moniatyczach

Jubileusz 45-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła 22 lipca 2007 r. jednostka OSP z Moniatycz. Podczas Mszy Św. odprawionej w intencji druhów strażaków, Jubilaci otrzymali sztandar ufundowany przez Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru.

Reklamy

Otwarcia Jubileuszu dokonał Jan Mołodecki – wójt gminy Hrubieszów, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Hrubieszowie. oraz Zbigniew Urbaniak – prezes OSP Moniatycze. Historię miejscowej jednostki przedstawił Stanisław Wojtiuk. Oto kilka ważniejszych wydarzeń z tej działalności.

Ochotnicza Straż Pożarna w Moniatyczach została założona w 1962 roku, a pierwsze wyposażenie stanowiła motopompa PO-3, kilka węży i mundury bojowe. prezesem jednostki został ST. Perkman, a naczelnikiem H. Bogucki. W 1977 r. wybudowano remizo – świetlicę. Po śmierci naczelnika H. Boguckiego, w 1987 r. nowym naczelnikiem został Wiesław Mielniczek, który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Od czasu powstania jednostki strażacy angażują się aktywnie w wiele prac na rzecz lokalnego środowiska. Organizują zabawy ludowe, włączają się w budowę szkoły, wodociągów, dróg, domu parafialnego oraz w telefonizację wsi. Mają za sobą liczne zwycięstwa w gminnych i powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych. przy jednostce działają drużyny młodzieżowe: dziewcząt i chłopców. OSP Moniatycze liczy obecnie 37 druhów czynnych i 2 honorowych oraz 18 druhów w drużynach młodzieżowych.

Reklamy

Podczas uroczystości uhonorowano wielu zasłużonych druhów i druhen. I tak przyznano: Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono również Jednostkę OSP w Moniatyczach. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymało 7 druhów, odznakę „Za Wysługę Lat” przyznano 26 osobom, Odznakę „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”, srebrną lub brązową otrzymało 14 młodych strażaków. Przyznano również Dyplomy Uznania i Listy Pochwalne.

W uroczystościach uczestniczyli m. in.: Ryszard Stanibuła – członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, Józef Kuropatwa – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Hrubieszowie, mł. bryg. Marek Kołodziej – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie.

Reklamy

Oprawę artystyczną Jubileuszu stanowiły występy kabaretu „To i Owo na Ludowo” z Gródka i koncerty zespołu SONUS działającego przy GOK w Wołajowicach.

Organizatorami święta byli:
Ochotnicza Straż Pożarna w Moniatyczach, Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Hrubieszowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

tekst:
Gmina Hrubieszów