Kolejne szkolenia w Chacie Gockiej

Hrubieszów

Kolejne cykle szkoleń w „Chacie Gockiej” odbyły się w marcu, kwietniu i maju 2009 r. i obejmowały zajęcia z zakresu kuchni starożytnej, tkactwa na warsztacie pionowym oraz garncarstwa.

Reklamy

***

Szkolenie z kuchni starożytnej

Reklamy

W miesiącu marcu przeprowadzone zostało szkolenie z kuchni starożytnej. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Panią Annę Hyrchała pracownika Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Podczas warsztatów osoby poznały sposoby przyrządzania dawnych potraw.

zdjęcia >>

***

Szkolenie z tkactwa na warsztacie pionowym

W miesiącu kwietniu przeprowadzone zostało szkolenie z tkactwa na warsztacie pionowym. Warsztaty prowadziła Pani Marta Wasilczyk. Na warsztatach z tkactwa osoby objęte usługą poznały wiadomości teoretyczne i praktyczne tkania.

zdjęcia >>

***

Szkolenie z garncarstwa

W miesiącu maju przeprowadzone zostało szkolenie z garncarstwa. Warsztaty prowadziła Pani Marta Wasilczyk. Na warsztatach z garncarstwa osoby objęte usługą poznały wiadomości teoretyczne i praktyczne wykonywania i wypalania naczyń w ognisku otwartym.

zdjęcia >>

Projekty finansowane ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

info i foto
Gmina Hrubieszów

Hrubieszow LubieHrubie 2009