23 maja 2024

Kolejni oficerowie dołączyli do 2 Lubelskiej Brygady OT [ZDJĘCIA]

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT, którzy ukończyli kurs oficerski WOT „Agrykola”, złożyli właśnie uroczyste ślubowanie oficerskie. Uroczystość „pasowania żołnierza na oficera” odbyła się 17 lipca 2022 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Wśród ponad 220 żołnierzy promowanych na pierwszy stopień oficerski, 60 absolwentów kursu oficerskiego „Agrykola” to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym czterech z 2 LBOT. Dzień wcześniej, 16 lipca 2022 r., wręczono patenty oficerskie w Zegrzu. Była to już kolejna promocja żołnierzy OT, którzy ukończyli to wyjątkowe szkolenie, którego tradycje nawiązują do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agrykola”. Szkoła ta została założona w 1941 roku przez Kedyw Komendy Głównej AK i prowadziła tajne kursy i szkolenia wojskowe. Nawiązując do naszych poprzedników WOT wzmacnia potencjał SZ RP.

Jednym z nowo wypromowanych oficerów 2 Lubelskiej Brygady OT jest ppor. Marcin Żytomski z Lublina, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. W brygadzie służy od samego początku, ukończył pierwsze szkolenie podstawowe w maju 2017 r. i od tamtej pory rozwija swoje pasje związane z wojskiem. Ukoronowaniem pięcioletniej służby w 2 LBOT był właśnie kurs „Agrykola” i uroczyste ślubowanie oficerskie.

– To dla mnie ważna chwila i duże wyróżnienie. Jest na pewno satysfakcja, że udało mi się ukończyć z powodzeniem tak trudny i wymagający kurs, ale jest też duma, że mogłem pójść w ślady mojego dziadka Adama, który był żołnierz Armii Krajowej i z wyróżnieniem ukończył konspiracyjny kurs podoficerski „Agrykola”. Wraz z młodszym bratem, dziadek służył w oddziałach Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Dzisiaj, my żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej jesteśmy spadkobiercami wartości i tradycji żołnierzy AK. W moim przypadku rodzinna historia jest tego wyrazem.  

Kurs „Agrykola” przeznaczony jest dla żołnierzy obrony terytorialnej, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową. Trwa on 13 miesięcy i otwiera bramę oficerskiej kariery dla żołnierzy ochotników. Do tej pory odbyły się cztery edycje kursu „Agrykola”. Na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej przeszkolono i wypromowano na pierwszy stopień oficerski blisko 330 absolwentów. Obecnie wśród żołnierzy obrony terytorialnej trwa rekrutacja na kolejną piątą już edycję kursu.

­

­

(info i fot. 2LBOT / por. MARTA GABOREK)


Zobacz też:

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…” [ZDJĘCIA]

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…” [ZDJĘCIA]