Kolejowe inwestycje za 3,2 mld zł na Lubelszczyźnie

Krótsza podróż pomiędzy Lublinem a Warszawą, poprawa komunikacji kolejowej w regionie i usprawnienie transportu towarowego na przejściach granicznych – to planowane efekty projektów Krajowego Programu Kolejowego na Lubelszczyźnie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystają środki na skrócenie podróży, lepszą obsługę pasażera i podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Reklamy

 

Największą i szczególnie ważną inwestycją na terenie województwa lubelskiego jest modernizacja trasy Warszawa – Lublin (nr 7). Za prawie 4 mld zł zmieni się standard 170 km linii kolejowej (na Lubelszczyźnie wartość projektu to ok. 2 mld zł). Prace skrócą czas przejazdu między stolicą a Lublinem do ok. 90 minut. Konkurencyjność kolei zwiększy się m.in. dzięki poprawie komfortu obsługi pasażerów na stacjach i przystankach oraz lepszej informacji. Wybudowany będzie nowy przystanek Lublin Zachód. Remont linii nr 30 na odcinku Parczew – Łuków pozwoli wykorzystać ją jako trasę objazdową na czas modernizacji linii nr 7 i wznowić przewozy pasażerskie z Parczewa do Łukowa oraz do Lubartowa i Lublina.

– W Krajowym Programie Kolejowym na inwestycje w województwie lubelskim, tylko na liście podstawowej, przewidziano 8 projektów za ponad 3,2 mld zł. Inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyczynią się do poprawy standardu podróży w regionie i w połączeniach dalekobieżnych. Dla gospodarki ważne jest usprawnienie przewozów m.in. pociągów towarowych (węglowych) z Kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec i na wschodniej granicy z Ukrainą i Białorusią – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Z POPW będzie finansowana modernizacja i elektryfikacja linii Lublin – Stalowa Wola Rozwadów. Pasażerowie zyskają o ok. 20 minutkrótszy czas przejazdu ze stolicy województwa do Rzeszowa. Elektryfikacja poprawi też efektywność przewozów towarowych m.in. z Kopalni Bogdanka do elektrowni Połaniec. Inwestycje PLK to także lepsze podróże na regionalnych i międzyregionalnych trasach.

Przedsięwzięcia realizowane przez PLK pozwolą na dobre skomunikowanie Lublina z Warszawą, a także z Rzeszowem, Kielcami, Olsztynem i Białymstokiem w ramach koncepcji tzw. Magistrali Wschodniej. Wpłynie to na rozwój gospodarczy i atrakcyjność naszego regionu, co przyciągnie nowych inwestorów i turystów – podkreśla Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.

Zarządca infrastruktury planuje także budowę łącznic kolejowych w Rejowcu i Zawadzie. Efektem będzie krótszy o ok. 50 min., czyli prawie o połowę, czas przejazdu między Lublinem a Zamościem ( z ok. 2 h 10min. do 1h 18 min.) m.in. dzięki wyeliminowaniu dwukrotnej zmiany kierunku jazdy. W Zamościu lepszy dostęp do kolei zapewniają nowe przystanki kolejowe.Od 11 grudnia działa przystanek Mokre, wcześniej Zamość Starówka i Zamość Wschód.

Ważny dla regionu i gospodarki projekt towarowyto poprawa obsługi przejść granicznych Dorohusk – Jagodin i  Terespol – Brześć. Efektem będzie zwiększenie dostępności kolejowego przejścia granicznego, skrócenie czasu obsługi przesyłek oraz poprawa konkurencyjności kolei w transporcie ładunków przez wschodniągranicę.

Krajowy Program Kolejowy w województwie lubelskim przewiduje tylko na liście podstawowej realizację 8 projektów za ponad 3,2 mld zł. Lista rezerwowa obejmuje 6 pozycji za ponad 800 mln zł. Łącznie to 14 projektów o wartości ponad4 mld zł.

Efekty prac z KPK- skrócenie czasu przejazdu:

 • w relacji Warszawa- Lublin o ok. 45 min. z ok. 2h 15 min. do ok. 1h 30 min.;
 • w relacji Lublin – Zamość o ok. 52 min. z ok. 2h 10 min. do ok. 1h 18 min.;
 • w relacji Lublin – Stalowa Wola o ok. 25 min. z 1h 50 min. do ok. 1h 25 min.dla pociągów regionalnych, oraz o ok. 15 min. z 1h 20 min. do ok. 1h 05 min.dla pociągów międzyregionalnych;
 • w relacji Lublin – Stalowa Wola – Rzeszów o ok. 20 min. (dzięki skróceniu na odcinku Lublin – Stalowa Wola z ok. 1h 50 min. do ok. 1h 25 min.);
 • w relacji Lubartów – Parczew o ok. 8 min. z 36 min. do ok. 28 min.

 

*** 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Projekty na liście podstawowej KPK:

 1. Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin (POIiŚ)
 2. Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol (CEF)
 3. Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją (PO PW)
 4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew (RPO)*
 5. Prace na linii nr 7 na odcinku Lublin – Dorohusk (środki krajowe)
 6. Prace inwestycyjne na przejściach granicznych Terespol – Brześć (środki krajowe)
 7. Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Dorohusk- Jagodzin ( środki krajowe)
 8. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na liniach nr 66 i 69 (środki krajowe)

Projekty na liście rezerwowej KPK:

 1. Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice – Pilawa – Łuków  (CEF)
 2. Modernizacja linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne (RPO)
 3. Modernizacja linii kolejowej nr 72 Zamość – Hrubieszów Miasto (na odc. Zawada – Zamość) (RPO)
 4. Prace na linii kolejowej nr 30 na odcinku Parczew – Łuków (PO PW)
 5. Odbudowa łącznicy w Rejowcu między liniami 7 i 69 (RPO)*
 6. Odbudowa łącznicy w Zawadzie między liniami 69 i 72 (RPO)*

 

*obecnie trwają prace nad zapewnieniem źródeł finansowania dla obu projektów:

 • odbudowa łącznicy w Rejowcu (ok. 14,8 mln zł) przygotowywana jest do realizacji ze środków krajowych,
 • odbudowa łącznicy w Zawadzie (ok. 35,8 mln zł) przewidywana z dodatkowych środków RPO woj. lubelskiego oraz oszczędności wynikających z korekty zakresu rzeczowego projektu na linii 30 odcinek Lubartów – Parczew.