15 lipca 2024

Komunikat dotyczący przekraczania granicy na Lubelszczyźnie. Przejścia w Zosinie i Dołhobyczowie zamknięte

Od 15 marca 2020 r, od godziny 0.00, na Lubelszczyźnie, przejściami granicznymi przez które będzie można przekroczyć granicę z Ukrainą będzie Dorohusk i Hrebenne. Pozostałe przejścia na granicy z Ukrainą, tj. Zosin, i Dołhobyczów nie będą dokonywały odpraw.

Reklamy

 

Stosując się do rozporządzenia MSWiA ws. czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych z dnia 13 marca 2020 r. Straż graniczna informuje, że na Lubelszczyźnie od 15 marca 2020 r. od godziny 0.00 odprawy graniczne będą prowadzone na granicy z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem (ruch osobowy i towarowy). Na granicy z Białorusią w Terespolu (ruch osobowy) i Kukurykach (ruch towarowy).

Apelujemy do podróżnych zamierzających przekroczyć granicę na Lubelszczyźnie, aby już planowali podróż przez drogowe przejścia graniczne w Dorohusku i Hrebennem (ruch osobowy i towarowy), Terespolu (ruch osobowy) i Kukurykach (ruch towarowy).

Reklamy

Pozostałe przejścia graniczne z Ukrainą w Zosinie i Dołhobyczowie oraz z Białorusią w Sławatyczach – będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania.

W porcie lotniczym Lublin w Świdniku, od 15 marca 2020 r, od godziny 0.00, odwołano wszystkie rejsy międzynarodowe na okres 10 dni, od dnia wprowadzenia ograniczenia.

Reklamy

Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

 

Wjechać będą mogli wyłącznie:

– obywatele RP;

– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

– cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,

– posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

Na granicy utrzymane zostają kontrole sanitarne i wszelkie przepisy dotyczące kwarantanny.

 

źródło: NOSG