20 kwietnia 2024

Konferencja dla kół gospodyń wiejskich [ZDJĘCIA]

10 marca, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (LCK), odbyła się konferencja „Aktywizacja lokalnych społeczności na przykładzie Kół Gospodyń Wiejskich”, na którą zarejestrowało się ponad 600 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z naszego regionu.

Wydarzenie otworzyła europoseł Beata Mazurek oraz członek zarządu Zdzisław Szwed.

– Trzeba przyznać, że na mapie działań o charakterze kulturowym działalność Kół Gospodyń Wiejskich to oczko w głowie Samorządu Województwa Lubelskiego i powód do dumy. Koła Gospodyń Wiejskich pielęgnują bowiem polską tradycję, wywierając nieoceniony wpływ na rozwój polskiej wsi. Dziękuję za trud i odwagę w działaniach na rzecz zachowania i utrwalania lokalnych tradycji Ziemi Lubelskiej – powiedział na otwarciu Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

­

Motywem przewodnim konferencji były tematy związane z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) dotyczące m.in. realizacji różnego rodzaju projektów czy pozyskiwania funduszy zewnętrznych na bieżące funkcjonowanie. Nie zabrakło również promocji dań i potraw tradycyjnych, zarówno tych wpisanych na listę produktów tradycyjnych, jak i oczekujących na taki wpis.

­– Jestem dumna, że mam wkład w to, że Koła Gospodyń Wiejskich zostały upodmiotowione i że dofinansowanie w sposób znaczny przyczynia się do pięknych działań. Życzę wam, żebyście integrowały się i były pionierkami dobrych przedsięwzięć na rzecz lokalnych społeczności, a także chęci do pielęgnowania kultury, tradycji i tego, co jest najcenniejsze – mówiła poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek.

W ramach wydarzenia odbyły się również wykłady. Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed podsumował dotychczasowe działania organizowane dla KGW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mówił także o roli, jaką odgrywają produkty tradycyjne w działalności KGW. Spotkanie z przedstawicielkami kół z całego regionu było również dobrą okazją do zaprezentowania możliwości, jakie dla KGW oferuje Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konferencji w LCK towarzyszył pokaz kulinarny w wykonaniu lubelskiego mistrza cukiernictwa Tomasza Machonia z Cukierni Staropolskiej, występ artystyczny oraz promocja nowej odsłony konkursu skierowanego do KGW zatytułowanej „Kobieta Przedsiębiorcza”. Nie zabrakło również kwiatów dla Pań z okazji obchodzonego dwa dni temu Dnia Kobiet.

Fundusze zewnętrzne dla KGW

W ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Koła Gospodyń Wiejskich mogły aplikować o środki finansowe na realizację różnych wydarzeń. Zrealizowano w tym czasie operacje na kwotę powyżej 100 tys. złotych. Środki pozwoliły na przeprowadzenie warsztatów i szkoleń, wydanie publikacji, organizację imprez plenerowych i wyjazdy studyjne. Cel, jaki przyświecał tym działaniom, to aktywizacja mieszkańców wsi poprzez włączenie ich w inicjatywy społeczne wykorzystujące dziedzictwo i zasoby naturalnej polskiej wsi, budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne różnych grup wiekowych we wspólne działania.

Szeroki wachlarz możliwości rozwoju dla KGW stworzył Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym program LEADER, stworzony z myślą o wsparciu rozwoju lokalnego. W ramach programu można było składać wnioski na budowę lub modernizację świetlic, rozbudowę targowisk oraz zagospodarowanie stref rekreacji. Od 2019 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał wnioski złożone przez KGW i stowarzyszenia działające na terenach województwa lubelskiego na kwotę ponad 2 mln złotych.

Kolejną formą wsparcia dla organizacji i stowarzyszeń działających na terenie określonej Lokalnej Grupy Działania są projekty grantowe. Od 2019 roku zostało zrealizowanych ponad 100 projektów, których łączny koszt wyniósł prawie 2,5 mln złotych. W ramach tych zadań zakupiono stroje ludowe, namioty wystawowe wraz z osprzętem, wydano publikacje mające na celu promocję walorów turystycznych, dziedzictwa kulturalnego, historycznego oraz kulinarnego naszego województwa. W inwestycje, targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów wydano kwotę przekraczającą 16 mln złotych.

Kobieta Przedsiębiorcza

Do 31 marca br. można się zgłaszać do konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza”, czyli nowej formuły cieszącej się ogromną popularnością „Kobiety Gospodarnej Wyjątkowej”. Nowe wydanie konkursu polega na wyszukaniu i wykonaniu potrawy o przynajmniej 25-letniej recepturze, ściśle związanej z regionem lubelskim. Przepisy powinny znajdować się w starych książkach kucharskich lub domowych zeszytach z przepisami kulinarnymi, a wybrane potrawy powinny spełniać kryteria wpisania na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs będzie miał charakter etapowy:

I etap to półfinały, które odbędą się w każdym z 20 powiatów województwa lubelskiego w terminie od kwietnia do lipca 2023 roku. Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca w każdym powiecie, co zagwarantuje przejście do finału konkursu oraz zdobycie nagrody rzeczowej:

I miejsce – wyjazd studyjny do Strasburga, gdzie laureaci zapoznają się z tajnikami produkcji produktów regionalnych i ich wprowadzania do sprzedaży,

II miejsce – porcelanowy serwis obiadowy,

III miejsce – porcelanowy serwis kawowy.

Półfinały urozmaicą pokazy kulinarne w wykonaniu szefa kuchni, który zaserwuje tradycyjne lubelskie potrawy.

II etap, czyli finał, w którym wezmą udział laureaci półfinałów. Komisja konkursowa spośród 60 uczestników wybierze finalistów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe:

I miejsce – 7 tys. zł,

II miejsce – 5 tys. zł,

III miejsce – 3 tys. zł,

a także 5 wyróżnień po 1000 zł.

Nowa edycja skierowana jest do przedstawicielek KGW oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi.

Regulamin konkursu i karty zgłoszeń dostępne są na stronie https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo/kobieta-przedsiebiorcza-konkurs/.
Informacje o konkursie można także uzyskać pod numerem telefonu: 81 441 68 73, 81 441 65 38.

W województwie lubelskim działa obecnie 1431 Kół Gospodyń Wiejskich. Zaraz po województwie wielkopolskim i mazowieckim plasujemy się na trzecim miejscu w kraju pod względem liczby KGW w Polsce. Przełomowym czasem był rok 2019, kiedy Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaczął zacieśniać współpracę z KGW, co przełożyło się na wzrost zarejestrowanych kół, które promują dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny: kuchnię, sztukę ludową oraz tożsamość regionalną.info i fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego


Zobacz też:

Hrubieszów: Kobiety w centrum! [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Kobiety w centrum! [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →