18 czerwca 2024

Konferencja Programu Rozwoju Bibliotek

Lublin

Reklamy

15 grudnia 2010 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie odbyła się pierwsza Regionalna Konferencja Programu Rozwoju Bibliotek, która była okazją do zaprezentowania dokonań Gminnej Biblioteki Publicznej w Moniatyczach z gminy Hrubieszów i jej Partnerów.

Partnerami biblioteki są: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, GOPS w Hrubieszowie, LGD „Lepsze Jutro”, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty, Stowarzyszenie „Nasz Dom” z Moniatycz, Stowarzyszenie „Sosenka” ze Stefankowic, Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu, Wójt Gminy Hrubieszów.

Reklamy

Na konferencji obecni byli Partnerzy: Irena Czerwińska, Bogumiła Dragan-Szkodzińska, Maria Greniuk, Janusz Jędrzejewski, Jan Mołodecki, Sylwia Luchowska, Grażyna Smaga i Danuta Kloc.

O dokonaniach GBP w Moniatyczach mówili Partnerzy biblioteki: samorząd, organizacje pozarządowe, biblioteka powiatowa. O współpracy na poziomie organizacje pozarządowe – biblioteka mówiła laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej Irena Czerwińska, natomiast o wydatkowaniu funduszu sołeckiego i relacjach rada sołecka, rada gminy z biblioteką mówił przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów Janusz Jędrzejewski, bibliotekę z pozycji powiatu przedstawiła dyrektor Biblioteki Powiatowej Bogumiła Dragan – Szkodzińska, o działaniach podejmowanych w gminie, aktywizacji społeczeństwa mówił wójt gminy Jan Mołodecki.

Reklamy

Biblioteka już realizuje działania różnej formie i skierowane do różnych grup wiekowych, lecz oczekiwania naszego środowiska są dużo większe, bo czyż w bibliotece nie można byłoby wypić kawy i zjeść dobrego ciastka, poczytać książki, przejrzeć prasę, bo trzeba wiedzieć, iż na wsi rzadko kto kupuje prasę lub miło spędzić czas w dobrym towarzystwie.

Ale to nie wszystkie oczekiwania wobec biblioteki. Organizacje pozarządowe oczekują pomocy w sięganiu po dotacje na działania, oczekują pomocy w wypromowaniu ich działań. Rodzice małych dzieci oczekują również miejsca dla siebie, gdzie dziecko może się bawić, a rodzic znaleźć chwilę wytchnienia dla siebie, czy też seniorzy w bibliotece korzystający z komputerów. Oczekiwania społeczeństwa, co do działalności bibliotek są coraz większe, ale bibliotekarze z gminy Hrubieszów odważnie wykorzystują możliwości, jakie daje Program Rozwoju Bibliotek, są otwarci na zmiany, co w efekcie przynosi coraz lepsze rezultaty.

Pragniemy by nasze biblioteki były miejscem otwartym dla wszystkich grup społecznych, żeby były miejscem edukacji i kultury, miejscem prawdziwie publicznym, w którym każdy mieszkaniec znajdzie dla siebie „swoją przestrzeń”.

***

Tekst i foto:
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach