21 maja 2024

Podsumowanie działalności LGD

Mircze

W dniu 21 grudnia 2010 roku w Mirczu odbyła się konferencja podsumowująca działalność Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w 2010 r.

Konferencja połączona była z wydarzeniem promocyjnym obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju pt. „Inicjatywa Leader – rozwój lokalny społeczności wiejskich”.

Otwarcia konferencji i prezentacja działalności LGD oraz streszczenie wybranych projektów złożonych w ramach naborów dokonał Tomasz Zając – Prezes Zarządu LGD. Przybyłych gości powitał także gospodarz Gminy Mircze Lech Szopiński – Wójt Gminy.

Następnie przedstawione została informacja z posiedzeń Rady LGD przez Pana Sławomira Marciniuka – Przewodniczący Rady LGD. Później przedstawione zostały informacje z wdrażania Osi IV Leader PROW na Lubelszczyźnie przez Panią Ninę Drozdowską – Ośrodek Szkoleniowo-Wystawienniczy w Sitnie. Wydarzenie promocyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

GALERIA »

***

Źródło:
www.lgdhrubieszow.pl