Konferencja studentów archeologii

W dniach 16-19 kwietnia 2008r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Studentów Archeologii pt. ”Translacja rzeczy i idei w pradziejach i średniowieczu”.

Reklamy

Konferencja organizowana jest w 30-tą rocznicę VII Międzynarodowej Sesji Studentów Archeologii w Werbkowicach.

Przedsięwzięcie to jest nawiązaniem do Obchodów 590-tej Rocznicy Powstania Powiatu Hrubieszowskiego, oraz 90-lecia jego reaktywacji.

Patronat Honorowy nad konferencją obejmie Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa.

W wydarzeniu tym weźmie udział wielu studentów archeologii z większości ośrodków akademickich w naszym Kraju, a także z ośrodków zagranicznych.

Organizatorem jest Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

***

PROGRAM KONFERENCJI

16 kwietnia (środa)
08:00 śniadanie.
10:00 Uroczyste Otwarcie Konferencji.
10:45 – 14:00 Obrady oraz wykład jednego z zaproszonych Gości.
14:00 Obiad.
15:00 – 18:00 Obrady.
19:00 Kolacja i impreza integracyjna.

17 kwietnia (czwartek)
08:00 śniadanie.
09:00 – 11:00 Zwiedzanie Muzeum oraz spacer po Hrubieszowie.
11:15 – 14:00 Obrady.
14:00 Obiad.
15:00 – 18:00 Obrady oraz wykład jednego z zaproszonych Gości.
19:00 Kolacja i impreza integracyjna.

18 kwietnia (piątek)
08:00 śniadanie.
09:00 Wyjazd na całodniową wycieczkę po Wschodniej Lubelszczyźnie,
zakończoną ogniskiem.

19 kwietnia (sobota)
08:00 śniadanie.
09:00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji, pożegnanie Uczestników.
11:00 Wyjazd autokarem z Hrubieszowa do Lublina.

Skrócony plan może ulec nieznacznym modyfikacjom, szczegółowy plan dostępny będzie od 10 marca 2008 r. na stronie

www.knsa.umcs.lublin.pl >>