18 lipca 2024

Konwent Powiatów Lubelszczyzny

Z udziałem Pani Genowefy Tokarskiej – Wojewody Lubelskiego oraz Pana Kazimierza Kotowskiego – Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, w piątek 20 czerwca obradował w Hrubieszowie Konwent Powiatów Lubelszczyzny.

Reklamy

W Konwencie udział wzięli także m.in. Jurij Michalec – Przewodniczący Państwowej Administracji Rejonowej we Włodzimierzu Wołyńskim, Jerzy Jaworski – Dyrektor Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie, Mirosław Krawczuk – Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu, ppłk. Andrzej Wójcik – przedstawiciel Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Witold Mazurek – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie, Andrzej Barczuk – Przewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego, Krzysztof Bartosiewicz – Komendant Powiatowy Policji w Hrubieaszowie, członkowie Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, Z-ca Burmistrza Miasta Hrubieszowa, Wójtowie gmin hrubieszowskich, pracownicy Starostwa Powiatowego.

Głównym tematem obrad były sprawy związane z oceną stanu obecnego oraz perspektywą rozwoju przejść granicznych w województwie lubelskim. Dotyczyło to także przejść obecnych i planowanych do budowy na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

Z informacji przekazanych przez Panią Wojewodę Lubelskiego wynika, że do 2012 roku wybudowane i uruchomione zostanie przejście drogowe Dołhobyczów – Uhrynów z lokalizacją w Dołhobyczowie.

Koncepcję ukraińską budowy towarowego przejścia drogowego Ustiług – Geródek przedstawił natomiast Jurij Michalec, szef administracji państwowej we Włodzimierzu Wołyńskim. Jest to propozycja, na której zdaniem J. Michalca stronie ukraińskiej bardzo zależy i oczekują jej podjęcia przez stronę polską. Prace związane z budową obwodnicy Ustiługa mają rozpocząć się jeszcze w br.

Reklamy

Konwent stał się okazją do zaprezentowania powiatu hrubieszowskiego i programu przygotowań do obchodów jego jubileuszy przypadających na 2009 rok. Uczynili to Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski oraz Andrzej Barczuk – Przewodniczący Rady Powiatu. Natomiast o współpracy powiatu hrubieszowskiego z partnerami ukraińskimi poinformował Zdzisław Kosakowski – Sekretarz Powiatu.

Konwent zapoznał się także z informacją Pana Kazimierza Kotowskiego – Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, dotyczącą uzgodnień Związku ze stroną rządową w sprawie decentralizacji państwa oraz informacją Okręgowego Inspektora Pracy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie w okresie żniw.

Z. Kosakowski
Sekretarz Powiatu

foto:
Starostwo Powiatowe

zdjęcia >>