15 lipca 2024

Wakacje w Gminie Hrubieszów

Rozpoczęcie Wakacji 2008odbyło się dnia 21 i 22 czerwca 2008 roku na placu przy świetlicy w Brodzicy pod hasłem „Lato 2008 – Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Reklamy

Po raz trzeci Gmina Hrubieszów włączyła się w akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Priorytetem było połączenie sił społeczności lokalnych w celu zintegrowania działań na rzecz swojej małej ojczyzny i swoich mieszkańców.
Myśl przewodnia to: trzeźwość zachowania i trzeźwość umysłu.

Reklamy

Organizatorzy Rozpoczęcia Wakacji 2008 – „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to:
Wójt Gminy Hrubieszów, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Brodzicy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Reklamy

Współorganizatorzy to: Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach i Gminny Zakład Usług Komunalnych w Świerszczowie.

Patronat: Radio Lublin;”; Gazeta „Jedność”; Katolickie Radio Zamość”.

Uczestnicy imprezy przybyli z odległych i bliższych miejscowości gminy Hrubieszów.
Grupy dzieci wraz z opiekunami przyjechały z następujących miejscowości: Szkoły Podstawowej w Mienianach, Szkoły Podstawowej w Ślipczu, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Masłomęckiej, PSP w Kułakowicach Trzecich, Szkoły Podstawowej w Husynnem, ZSP w Moniatyczach, Kułakowic Pierwszych, Kułakowic Drugich, Wolicy, Gródka, Brodzicy. Ogółem przybyło 130 osób.

Na imprezę przybyli: Przedstawiciele Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie, Przedstawiciel Powiatowej Policji w Hrubieszowie, Przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Przedstawiciel Zakładu Karnego w Hrubieszowie, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach i Redaktor Naczelny „Jedności”, Sekretarz Gminy Hrubieszów, Dziennikarze Radia Lublin.

Program imprezy:

Dzień Pierwszy 21.06.2008

14:00 Rozpoczęcie
Powitanie uczestników i zaproszonych gości przez p. Tomasza Zająca Sekretarza Gminy
Hrubieszów. Gospodarz uroczystości sołtys Brodzicy Pan Piotr Sendecki w towarzystwie przewodniczącej KGW w Brodzicy przedstawili program imprezy oraz zaprosili do zabawy dzieci i dorosłych. Krótkie przemówienie na temat akcji „Lato 2008 – Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz jej poprzednich edycji wygłosiła P. Jadwiga Jaworowska specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

14:30 Przejażdżka bryczką i inne atrakcje (przejażdżka służbowym samochodem Straży Granicznej, oglądanie wozu bojowego Straży Pożarnej)

15:00 Obiad wspólny dla dzieci, gości i organizatorów.
Sponsorem posiłku była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a wykonawcą Stołówka przy Zespole Szkół w Moniatyczach (woluntarystycznie). Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz wolontariusze zaangażowali się w rozdawanie posiłków. Odbyło się to sprawnie, dzięki czemu nikt nie był głodny.

16:00 Rambid – gry i zabawy sportowo integracyjne
Wśród przewidzianych gier były m. in.: konkurs na wakacyjny strój, konkurs na plakat dotyczący wakacji oraz promowania profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, oraz konkurs na wakacyjną piosenkę. Do konkursu przystąpiły wszystkie miejscowości biorące udział w rozpoczęciu wakacji. Atmosfera była miła, pełna okrzyków radości i entuzjazmu.

18:00 Budowa obozu
W budowaniu obozu na boisku świetlicy w Brodzicy wzięły udział dzieci i opiekunowie z 5 miejscowości, które zadeklarowały nocleg. Obóz powstawał wśród pierwszych kropli deszczu.

19:00 Ognisko – kolacja. Opowieści i gawędy gości.

20:00 – 23:00 Zabawa przy zespole.
Wspólna zabawa i dyskoteka pod gołym niebem przy zespole NITRO, pod czujnym okiem opiekunów i wolontariuszy.

***

Dzień Drugi 22.06.2007

8:00 Pobudka, toaleta poranna.

8:30 Gimnastyka poranna.

9:00 Śniadanie.

9:30 Zajęcia sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa.

11:00 Zakończenie imprezy – wręczenie dyplomów
Każda z miejscowości brała czynny udział w poszczególnych konkursach. Wszystkie z jednakowym entuzjazmem i zaangażowaniem podeszły do postawionych przed nimi zadań. W związku z czym Jury postanowiło w równym stopniu nagrodzić wszystkich uczestników gier i zabaw integracyjnych.

***

Rozpoczęcie wakacji w Brodzicy otwiera drugi etap realizacji założeń ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na terenie Gminy Hrubieszów. Etap ten polega na organizowaniu pięciodniowych turnusów wakacyjnych dla dzieci z terenu gminy. W etapie tym uczestniczy 21 miejscowości organizujących turnusy dla ponad 950 dzieci.

Kończąc imprezę organizatorzy zachęcali wszystkie miejscowości do aktywnego spędzania wakacyjnego wypoczynku, propagując idee zdrowego stylu życia.
Uczestnicy rozstali się w entuzjastycznych nastrojach gotowi do wspólnej zabawy, z nadzieją na ponowne spotkanie już za rok.

tekst: GOPS Hrubieszów
foto: Sołectwo Brodzica

zdjęcia >>