18 kwietnia 2024

Kresy wczoraj, dziś i jutro

W dniu 10 lipca 2015 w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy al. Solidarności 62, odbędzie się konferencja pt. „Kresy – wczoraj, dzisiaj, jutro”.

 

Projekt został przygotowany przez Zarząd Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego z okazji „Dnia Pamięci Ofiar banderowskiego ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947”.

W dniu 10 lipca 2015 w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy al. Solidarności 62, odbędzie się konferencja pt. ,,Kresy – wczoraj, dzisiaj, jutro”. Projekt został przygotowany przez Zarząd Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego z okazji „Dnia Pamięci Ofiar banderowskiego ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947”.

Podczas konferencji poruszone zostaną zarówno aspekty historyczne tych dramatycznych wydarzeń jak i kontekst współczesny oraz możliwości i kierunki współpracy polsko-ukraińskiej w przyszłości. W części historycznej przedstawiony zostanie rozwój cywilizacyjny obszarów objętych tematyką a także geneza ukraińskiego nacjonalizmu wraz z działalnością ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w okresie międzywojennym. Punktem kulminacyjnym części pierwszej będzie temat ludobójstwa dokonanego na Kresach oraz znaczenie Operacji ,,Wisła”. Druga część konferencji ma za zadanie przybliżenie przemian politycznych na Ukrainie po rozpadzie ZSRR, a także poznanie tamtejszych kierunków reform ustrojowych. Ważnym elementem drugiej części konferencji będą także relacje z państwami regionu oraz omówienie ich potencjału militarno – gospodarczego. W ostatnim panelu poruszone zostaną zagadnienia Polskiej Racji Stanu i miejsca polityki i gospodarki Rzeczypospolitej wśród państw regionu.

W finałowej części podkreślone zostaną również oczekiwania środowisk Kresowych względem władz Rzeczypospolitej i Ukrainy. W Podsumowaniu zaprezentowane zostaną z kolei możliwości i warunki pojednania i współpracy; a także projekt programu pomocy Polakom na Kresach.

Wśród prelegentów znajdują się między innymi: Ks. Tadeusz Isakowicz Zalewski, prof. Tadeusz Marczak, prof. Leszek Jazownik, red. Stanisław Srokowski.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Alfred Domagalski, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Kazimierz Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.