21 maja 2024

Kustosz Pamięci Narodowej. Rozpoczęła się kolejna edycja Nagrody IPN

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza instytucje, organizacje społeczne
i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do XIV edycji Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.

 

Nagroda przyznawana jest corocznie instytucjom, organizacjom społecznym i osobom za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła, na czele której stoi Prezes Instytutu. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia wniosku o przyznanie nagrody i przesłanie go do dnia 15 marca 2015 r. na adres e-mail kustosz@ipn.gov.pl.

Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, a także zgodę kandydata na zgłoszenie (w przypadku kandydatur pośmiertnych – zgodę najbliższej rodziny). W przypadku zgłoszenia kandydatury własnej należy przedstawić co najmniej jedną rekomendację – instytucji, organizacji społecznej lub osoby fizycznej.

Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie pięciu laureatów. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w maju na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej przyznawana jest od 2002 roku. Wśród laureatów są m.in. Tomasz Strzembosz, Paweł Jasienica, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, prof. Barbara Otwinowska, Związek Polaków na Białorusi czy Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Piotr Gajewski, tel. (22) 581 85 98, e-mail: Piotr.Gajewski@ipn.gov.pl

Piotr Sieczkowski, tel. (22) 581 85 53, e-mail: Piotr.Sieczkowski@ipn.gov.pl

 

Formularz zgłószenia na: 

http://ipn.gov.pl/…/Wniosek-o-przyznanie-Nagrody-Kustosz-Pa…

 

 

źródło: http://ipn.gov.pl/