25 lipca 2024

LGD „Lepsze Jutro” w Hulczu

W niedzielę 14 lipca 2013 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania na specjalnie przygotowanym stoisku promowali walory turystyczne, przyrodnicze, krajobrazowe, dziedzictwo kulturowe i historyczne naszego regionu podczas imprezy kulturalnej „Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania 2013”, która odbyła się w Hulczu.

Reklamy

W trakcie trwania imprezy LGD udzielało informacji na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW i Lokalnej Strategii Rozwoju – LSR. Ponadto uczestnicy wydarzenia otrzymywali materiały reklamowe promujące obszar objęty LSR.


Info i fot. LGD Lepsze Jutro

Reklamy