20 maja 2024

Gmina Uchanie: Zaproszenie na spotkanie…

Wójt Gminy Uchanie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu grupy reprezentacyjnej gminy Uchanie z Konsultantem Regionalnym Stowarzyszenia Równych Szans BONA FIDES.

Spotkanie to odbędzie się w dniu 30 lipca 2013 roku o godz. 1000  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach.

            Inicjatywa ma na celu zwrócenie społeczeństwu uwagę na rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, w szczególności opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych ważnych z perspektywy rozwoju społecznego gminy.

            Wszelkie informacje niezbędne uzyskacie Państwo od p. Stanisława Wojczuka tel. 84 657 72 66 wew. 32 lub w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 5.

             Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.  


P.O. WÓJTA GMINY

JOLANTA KUSIK