27 maja 2024

Lubelskie: Policyjna akcja pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”

W dniach 9 i 10 czerwca 2014 roku na terenie całego województwa lubelskiego policja przeprowadzi kolejne działania prewencyjno – kontrolne pod kryptonimem „Bezpieczny Pieszy”. Głównym celem akcji jest zapobieżenie wzrostowi wypadków drogowych z udziałem pieszych oraz kształtowanie właściwych zachowań pieszych i kierujących.

W dniach 9 i 10 czerwca 2014 roku m.in. na terenie powiatu hrubieszowskiego policja ponownie przeprowadzi działania prewencyjne ukierunkowane przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu jakimi są piesi. Działania pod nazwą „Bezpieczny Pieszy” mają na celu uświadomić pieszym jak ważne jest stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa wynikających przede wszystkim z art. 13 i 14 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, które mówią o zasadach przechodzenia przez jezdnię, obowiązkach pieszych i respektowaniu zakazów.

Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę nie tylko na wykroczenia popełniane przez pieszych, ale także rowerzystów, motorowerzystów, motocyklistów oraz kierujących pojazdami. Będą sprawdzać stan trzeźwości, stan techniczny pojazdów, stosowanie pasów bezpieczeństwa i prawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach. Akcja potrwa do późnych godzin wieczornych.


Główną przyczyną wypadków drogowych w województwie lubelskim w ciągu ostatnich 4 miesięcy w dalszym ciągu pozostaje nieostrożne wejście pieszego przed jadący pojazd. Przyczynami wielu zdarzeń drogowych było m.in. leżenie na jezdni, nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd, zza pojazdu, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, chodzenie po niewłaściwej stronie drogi i wejście na jezdnię na czerwonym świetle.


źródło: KPP Hrubieszów (EK)