Mały ruch graniczny z Ukrainą przywrócony

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP informuje, iż na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego zostaje on przywrócony z dniem 3 sierpnia 2016 r. na granicy z Ukrainą.

Reklamy

 

Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać wspólną granicę Polski i Ukrainy, w ramach małego ruchu granicznego, jeśli spełnią określone warunki: okażą ważne zezwolenie; nie są zarejestrowane jako osoby, którym odmawia się wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS); nie są uważane za osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych umawiających się stron.źródło: NOSG