27 maja 2024

Mircze: Nowy bus dla Domu Pomocy w Modryniu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu w gminie Mircze ma własny samochód, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, którym będą dowożeni podopieczni placówki. Oficjalne jego przekazanie odbyło się w piątek 10 lutego.

16-osobowy Fiat Ducato kosztował prawie 160 tysięcy złotych, z czego 80 tysięcy przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 70 tysięcy przeznaczył Lubelski Urząd Wojewódzki, a niecałe 10 tysięcy dołożyła gmina. 

W uroczystym przekazaniu samochodu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, urzędu gminy i gminnych jednostek samorządowych, a także delegacja Rejonu Iwanicze i Litowieża na Ukrainie. Pojazd poświęcił proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu ksiądz Mieczysław Filip. 

Do tej pory placówka w Modryniu nie miała własnego samochodu, a musiała zapewnić dojazd podopiecznym nie tylko z gminy Mircze, ale również z miasta i gminy Hrubieszów oraz gmin Trzeszczany i Uchanie. W tym celu wynajmowała transport, teraz nie będzie to już konieczne. 

ŚDS w Modryniu nie jest jednostką samorządową, placówka jest finansowana z dotacji, które wojewoda przekazuje gminie jako organowi prowadzącemu. 

Na początku działalności z usług placówki mogło korzystać kilkanaście osób. Potem liczba ta zwiększyła się do 25, a od kilku miesięcy ŚDS w Modryniu pomaga 35 osobom, które mają w nim zapewnione warunki do rozwoju, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem. Zajęcia odbywają się w czterech pracowniach: gospodarstwa domowego, komputerowej, plastycznej oraz umiejętności społecznych i zawodowych. 


Źródło: www.ias24.eu

Foto: UG Mircze