19 maja 2024

Mircze: Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu zakończyła już realizację Konkursu Fotograficznego „Moje piękne”, który jest jednym z elementów projektu „Moje „ja” i biblioteka” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Konkurs trwał prawie pół roku. W tym czasie wszyscy zainteresowani mogli pracować nad fotografiami, które miały przedstawiać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz turystyczne gminy Mircze. Zgłosić się mógł każdy fotograf amatorsko zajmujący się uwiecznianiem chwili. Do zmagań zgłosiło się 11 osób, które przedłożyły 
51 zdjęć.

Komisja oceniająca w składzie: Mirosław Orkiszewski, Urszula Świątecka, Dorota Smoll, Dariusz Smoll, Aleksandra Wieczorek i Damian Otkała, zebrała się w dniu 11 czerwca 2013 roku i po wnikliwej ocenie przedstawionych prac, biorąc pod uwagę kryteria regulaminowe: zgodność tematyczną, podejście do tematu, pomysłowość ujęć, sposób kadrowania, metodę ujęcia tematu, poziom techniczny oraz estetyczny, postanowiła co następuje:

I MIEJSCE i nagrodę główną – Apollo PC TABLET QUICKI otrzymuje   MAREK RYŚ   za fotografię „Wielki Jan”

II MIEJSCE i nagrodę – NAWIGACJA 5” MANTA GPS5560 otrzymuje   BOGDAN SZADOWSKI   za
fotografię „Zimowy krajobraz”

III MIEJSCE i nagrodę – ramka cyfrowa do zdjęć INTENSO 8” PHOTOBASE LED otrzymuje   MACIEJ WASILEWSKI   za fotografię „Przydrożny krzyż”

oraz  siedem wyróżnień i nagrody – słuchawki ARKAS LKT-B62 dla: KAROLINY SOWY, AGNIESZKI MAZUR, BARBARY KLISZCZ, ELIZY LEŚNIAK, PAWŁA LEŚNIAKA, IZABELI ŁUKASIEWICZ, DAGMARY KORCZYŃSKIEJ. Ponadto nagrodę książkową otrzymuje PRZEMYSŁAW GŁUCH.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora jeszcze w czerwcu, podczas uroczystego podsumowania realizacji projektu. O konkretnym terminie i miejscu poinformujemy wszystkich nagrodzonych indywidualnie.

Wybrane fotografie nadesłane do konkursu wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która zostanie zaprezentowana podczas podsumowania projektu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych owocnych przygód z fotografią. Podziękowania kierujemy również do członków komisji, którzy poświęcili swój czas na ocenę prac.


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Info: GOK Mircze, fot. Marek Ryś