19 czerwca 2024

Mjr Stanisław Prus ps. „Adam” patronem zamojskich Terytorialsów – ZDJĘCIA

25 Zamojski Batalion Lekkiej Piechoty otrzymał imię mjr. Stanisława Prusa ps. „Adam”. Będzie również kultywować tradycje 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej 1943-1944.

Reklamy

Nadanie tradycji i patronów pododdziałom 2 LBOT było pierwszą tego typu uroczystością w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ceremonia odbyła się w dniu 23 maja 2021 roku w Lublinie, podczas obchodów święta 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2021 r. z rąk ppłk. Daniela Błotko, zastępcy Dowódcy 2 LBOT, odebrał Dowódca Batalionu ppłk Wojciech Brykner.

Na mocy tej decyzji 25 Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu przejął i będzie kultywować tradycje 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej 1943-1944. Ponadto, otrzymał imię mjr. Stanisława Prusa ps. „Adam” oraz nazwę wyróżniającą „Zamojski”. Było to podniosłe i bardzo ważne wydarzenie w historii zamojskich Terytorialsów.

Reklamy

Uroczystość po raz kolejny pokazała, jak ważna dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest pamięć oraz przywiązanie do tradycji i lokalnych bohaterów. Hołdując tradycji i pamięci bohaterów poległych w obronie Ojczyzny, żołnierze WOT dbają o miejsca, które upamiętniają ich życie i zasłużony odpoczynek, a także troszczą się o to, by zawsze żywo pozostawali w pamięci kolejnych pokoleń.

Tradycje, patronów oraz nazwy wyróżniające tego dnia przyjęły również pozostałe bataliony wchodzące w skład 2 Lubelskiej Brygady OT – lubelski, dębliński, bialski oraz chełmski.

Reklamy

Sylwetka patrona 25 Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty

Mjr Stanisław Prus ps. „Adam” to wybitna postać zamojskiej konspiracji AK. Urodził się 18 lutego 1905 roku w Siennicy Różanej w powiecie Krasnystaw. Kapitan piechoty Wojska Polskiego, komendant obwodu zamojskiego ZWZ-AK, dowódca Oddziałów Dywersji Bojowych. Uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari klasy V oraz Krzyżem Walecznych.

W kampanii wrześniowej pełnił funkcję I adiutanta pułku. Walczył, m.in. w bitwie pod Broniną i Rytwianami. Był jeńcem wojenny w obozie na Dębiu. Po zwolnieniu wstąpił do ZWZ w Krasnymstawie. Jesienią 1940 objął stanowiska komendanta obwodu zamojskiego ZWA-AK i inspektora Inspektoratu Zamość AK. Brał udział w licznych potyczkach i bitwach, a także walkach obronnych w ramach akcji „Wicher I” i ,,Wicher II” wymierzonych w ruch partyzancki. Uczestniczył, m.in. w bitwie pod Osuchami, uznanej za jedną z największych bitew partyzanckich w Polsce okresu II wojny światowej.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Zamojszczyzny mjr Prus przeniósł się do Lublina, gdzie w ukryciu kierował podległą strukturą. W połowie listopada 1944 został aresztowany przez NKWD w kotle przy ul. Czeskiej i uwięziony. Okoliczności aresztowania i śmierci pozostają niewyjaśnione. Jest wiele wersji tych wydarzeń – według jednej z nich został zamordowany w grudniu 1944 na zamku lubelskim.

(info i fot. 2LBOT)


Zobacz też:

Podróżny zapłacił rekordową karę grzywny

Podróżny zapłacił rekordową karę grzywny


LubieHrubie na Instagramie