Tu lubię być – V finał Gminnego Konkursu na najlepiej działającą świetlicę na terenie Gminy Hrubieszów

Tu jest moje miejsce, tu jest mój ciasny ale własny dom tą piosenką w wykonaniu Zespołu „Polanie” z Wolicy rozpoczął się V finał Gminnego Konkursu na najlepiej działającą świetlicę na terenie Gminy Hrubieszów pt. „Tu lubię być”.

Reklamy

Celem konkursu jest podejmowanie różnych działań przez organizacje działające na wsi na rzecz dzieci i młodzieży.


Dnia 8 grudnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach została rozstrzygnięta V edycja konkursu, do którego przystąpiło 17 świetlic z terenu gminy Hrubieszów tj. z Brodzicy, Czerniczyna, Dziekanowa, Husynnego, Janek, Kobła, Kozodaw, Kułakowic Trzecich, Metelina, Mienian, Moniatycz, Moroczyna, Nowosiółek Obrowca, Stefankowic, Ślipcza i Teptiukowa.

Podczas finału konkursu prezentowali się uczestnicy zajęć świetlicowych, użytkownicy świetlic z Mienian, Moroczyna i Teptiukowa. Prezentacje miały różną formę, począwszy od indywidualnych z Teptiukowa, przez grupowe z Mienian, po zebranie wiejskie z Moroczyna.

W dniach 20 i 21 listopada 2012 roku komisja konkursowa odwiedziła wszystkie zgłoszone do konkursu świetlice, obejrzała kroniki, dokumentację prowadzonych działań oraz przeprowadziła rozmowy z pracownikami świetlicowymi, sołtysami i przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich. Oceniając świetlice, wzięła pod uwagę: aktywność, zaangażowanie i rodzaje podejmowanych inicjatyw.

Podsumowując działalność za 2012 rok i dokonując oceny i postanowiła przyznać: dwie równorzędne I nagrody, w kwocie po 850 zł, świetlicom w Mienianach i Moroczynie, zaś III nagrodę, w kwocie 600 zł, świetlicy w Teptiukowie.

Wyróżnienia, w kwocie po 400 zł, przyznano świetlicom w Stefankowicach, Koble i Moniatyczach.

Po 150 zł otrzymały świetlice w Brodzicy, Czerniczynie, Dziekanowie, Husynnem, Jankach, Kułakowicach Trzecich, Metelinie, Nowosiółkach, Obrowcu i Ślipczu za udział w konkursie.

Świetlica w Kozodawach, ze względu na trwający remont, nie została sklasyfikowana.

Nagrody w konkursie zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz budżetu gminy.

Nagrodę Wójta Gminy Hrubieszów, w wysokości po 400 zł każda, otrzymały świetlice w Mienianach i w Moroczynie.

Uroczystość zakończyła się koncertem Zespołu „Polanie” z Wolicy.
Konkurs zorganizowali: Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie.


Info i foto: GOK w Wołajowicach