12 kwietnia 2024

Nabór na staże w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski chcąc umożliwić poznanie zasad funkcjonowania instytucji, oferuje młodym osobą możliwość ubiegania się o staże. Preferowane są osoby, które muszą go odbyć w ramach swoich studiów.

Termin składania wniosków upływa 1 lutego. Aby ubiegać się o staż, należy posiadać maturę. Staż jest niepłatny, rozpocznie się 1 maja i może trwać od jednego do czterech miesięcy,

ale istnieje możliwości odstępstwa od tej reguły. Staże przyznawane są, jeżeli odbycie stażu:

·         stanowi część toku studiów na uniwersytecie

·         stanowi element specjalistycznego szkolenia zawodowego zorganizowanego przez organizację typu non-profit

·         jest wymogiem umożliwiającym wykonywanie zawodu

Zgłoszenie na staż odbywa się on-line, przy użyciu formularza znajdującego się na stronie Parlamentu Europejskiego, formularz aplikacyjny, dostępny jest jedynie w 3 wersjach językowych: angielskiej, francuskiej oraz holenderskiej. Staże odbywają się w Generalnym Sekretariacie Parlamentu Europejskiego, dlatego przed aplikowanie należy zapoznać się  z pracą dyrekcji generalnych, aby wybrać odpowiednią dla siebie jednostkę.

Więcej informacji na temat staży można uzyskać na stronie:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/007cecd1cc/Staże.html

a także w krajowym biurze informacji Parlamentu Europejskiego.