17 kwietnia 2024

Najnowsze badanie Pollster: 59% Polaków rozważa zakup alkoholu z czarnego rynku

52% respondentów uważa, że ceny alkoholu powinny pozostać bez zmian, a 22% badanych sądzi, że ceny te powinny ulec obniżce – tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster, który został przeprowadzony na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

We czwartek Sejm zagłosuje za przyjęciem lub odrzuceniem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt Ministerstwa Finansów podnosi akcyzę na alkohol w 2022 r. o 10%, a następnie przewiduje tzw. kroczące podwyżki – przez kolejne 6 lat (2023 – 2027) rok po roku o 5%.

Poniżej wyniki najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster, który został przeprowadzony na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

­

Komentarz Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy do badania Instytutu Badań Pollster:

W trakcie plenarnego posiedzenia w dniach 1-2 grudnia, Sejm podejmie decyzję w sprawie podwyżki akcyzy na alkohol. Rząd argumentuje, że planowane zmiany mają charakter wyłącznie zdrowotny, jednak najnowsze badania pokazują, że ich efekt może być odwrotny od zamierzonego – zmiany są ryzykowne dla zdrowia, a nawet życia Polaków.

O wątpliwościach dotyczących podwyżki akcyzy na alkohol, może również świadczyć fakt, iż 27 listopada Senat odrzucił proponowane zmiany w akcyzie w całości, a za odrzuceniem ustawy byli także senatorowie Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski i Magareta Budner.

Eksperci wyliczają, że po podwyżkach, cena standardowej butelki wódki osiągnie nawet 50 zł. Na pytanie o decyzje zakupowe konsumentów, prawie 60% ankietowanych odpowiada, że bierze w związku z tym pod uwagę zakup tańszego alkoholu na czarnym rynku. Aż 49% respondentów, deklarujących, że są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, rozważa zakup alkoholu z nielegalnego źródła.

Z badania wynika, że 61% Polaków nie akceptuje rządowego planu podwyższania akcyzy na alkohol, jedynie 28% akceptuje, 11% nie ma zdania.

***

Instytutu Badań Pollster zrealizował badanie na reprezentatywnej grupie 1073 respondentów, w dniach 12-15 listopada 2021. Uzyskane odpowiedzi wskazują na opinie Polaków na temat prognozowanych podwyżek cen alkoholu, jaka może nastąpić w wyniku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zakładającej podwyższenie stawek akcyzy na alkohol o 10% w 2022 r., a następnie rokrocznie o 5% w kolejnych 6 latach (2023-2027).

Poniżej wyniki badania.

Pytania i odpowiedzi ankietowanych przedstawiają się następująco:

Pytanie 1.

Co pana(i) zrobi w sytuacji, gdy cena wódki za butelkę o pojemności 0,5 litra osiągnie cenę 50 zł?

 • 59% badanych rozważy zakup alkoholu z nielegalnego źródła, a jedynie 10% zdecyduje się na zakup alkoholu w wyższej cenie.
 • 49% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na PiS w najbliższych wyborach, rozważy zakup alkoholu z nielegalnego źródła. W przypadku pozostałych ugrupowań opozycyjnych (Lewica/KO/PSL/Konfederacja) odsetek osób zdecydowanych na zakup nielegalnego alkoholu wynosi ok. 70%.

Pytanie 2.

Czy według pana(i) ceny alkoholu powinny wzrosnąć/zmaleć:

 • 52% respondentów uważa, że ceny alkoholu powinny pozostać bez zmian, a 22% badanych sądzi, że ceny te powinny ulec obniżce.
 • 43% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na PiS w najbliższych wyborach uważa, że ceny alkoholu powinny pozostać bez zmian.

Pytanie 3.

Na ile akceptuje pana(i) politykę rządu dotyczącą podwyższania akcyzy na alkohol?

 • 61% respondentów nie akceptuje rządowej polityki podwyższania akcyzy na alkohol, 28% akceptuje, 11% nie ma zdania.
 • Wyborcy ugrupowań politycznych odpowiedzieli następująco:
  • 43% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na PiS w najbliższych wyborach, nie akceptuje podwyżki akcyzy. 48% akceptuje.
  • 71% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na KO w najbliższych wyborach nie akceptuje podwyżki akcyzy. 23% akceptuje.
  • 66% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na Lewicę w najbliższych wyborach. 24% akceptuje.
  • 74% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na PSL w najbliższych wyborach, nie akceptuje podwyżki akcyzy. 11% akceptuje.
  • 86% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na Konfederację w najbliższych wyborach, nie akceptuje podwyżki akcyzy. 10% akceptuje.
 • 61% mieszkańców wsi nie akceptuje polityki rządu dot. podwyższania akcyzy na alkohol.

­

(źródło: Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy / Ryszard Woronowicz)

fot. arch. lubiehrubie.pl


Zobacz też:

Gmina Mircze: Tragiczny wypadek w gospodarstwie. Nie żyje rolnik przygnieciony rozrzutnikiem

Gmina Mircze: Tragiczny wypadek w gospodarstwie. Nie żyje rolnik przygnieciony rozrzutnikiem


LubieHrubie na Instagramie