Naukowe odkrycie roku wg National Geographic – prestiżowy plebiscyt rozstrzygnięty

Na podium tegorocznego plebiscytu National Geographic Travelery 2011 w kategorii Naukowe Odkrycie Roku znalazły się aż dwa zespoły naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Reklamy

Niepodważalnym zdobywcą pierwszego miejsca okazał się zespół pracowników Instytutu Archeologii Wydziału Humanistycznego w składzie: prof. dr hab. Andrzej Kokowski (Zakład Archeologii Środkowo i Wschodnioeuropejskiej Barbaricum), mgr Marcin Piotrowski (Zakład Archeologii Wczesnośredniowiecznej), Artur Troncik.

Lubelscy archeolodzy dokonali niezwykle cennego znaleziska – ponad 40 sztuk głównie srebrnej biżuterii z Grodów Czerwieńskich, którą wykopali we wsi Czermno w powiecie tomaszowskim. Precjoza były w ziemi ok. 750 lat. Odkrycie to jest bardzo rzadkim przykładem wczesnośredniowiecznej ruskiej sztuki złotniczej. Wyjątkowe zabytki trafiły do zbiorów Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim. 

Gratulujemy i … zazdrościmy odkrycia.