14 kwietnia 2024

NOSG: 1 mln 200 tys. zł. wyegzekwowanych kar grzywny

Od początku roku już ponad 1 mln 200 tys. zł, kar grzywny wyegzekwowali od kontrolowanych osób funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

W pierwszym kwartale tego roku, podczas prowadzonych kontroli zarówno w przejściach granicznych jak i w terenie, funkcjonariusze NOSG, wyegzekwowali od 613 osób zasądzone im kary finansowe na kwotę 1 224 889 zł. Natomiast 77 osób, które nie posiadły przy sobie środków finansowych na pokrycie kar, zostało umieszczonych w zakładach karnych.

Wśród osób, które uiściły zasądzone im kary, swoistym rekordzistą okazał się być kontrolowany 25 lutego br. na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku 37-letni ob. Ukrainy. Cudzoziemiec, który był poszukiwany  przez polski wymiar sprawiedliwości, dokonał wpłaty ponad 25 tys. zł kary.

Ujawnianie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości wynika z realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy ścigania i jest jednym z zadań Straży Granicznej. Zadanie to Nadbużański Oddział SG realizuje głównie na przejściach granicznych, zarówno drogowych jak i lotniczym, ale również poza nimi, w trakcie prowadzonych kontroli na terenie służbowej odpowiedzialności.

 

(źródło i fot. NOSG)