27 maja 2024

NOSG: Mianowani na stopień kaprala

Dziś, w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów.

Akty mianowania na stopień kaprala Straży Granicznej 74 funkcjonariuszy odebrało z rąk  Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosława Frączyka.

Uroczystość odbyła się w obecności kadry kierowniczej Oddziału oraz w asyście pocztu sztandarowego NOSG. Nowo mianowani dotychczas zdobywali wiedzę w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, najpierw w zakresie podstawowym, następnie ukończyli szkolenie podoficerskie. Zdobytą wiedzę funkcjonariusze będą teraz weryfikowali w codziennej służbie w placówkach Straży Granicznej.


Źródło i fot: NOSG