21 maja 2024

Nowa radna Rady Powiatu

Podczas IX sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie, 12 lipca 2007 r. dokonano uzupełnienia składu Rady Powiatu w Hrubieszowie. Nową radną została Pani Anna Maria Lecka.

br />Podczas tej sesji radna Anna Lecka powołana została do składu dwóch komisji stałych Rady Powiatu – Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (w miejsce Zdzisława Kosakowskiego) oraz Komisji Rewizyjnej.

Uzupełnienia dokonano w związku ze stwierdzeniem 14 czerwca 2007 r. wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Hrubieszowie Pana Zdzisława Szczepana Kosakowskiego z powodu wyboru na Sekretarza Powiatu.

tekst i foto
Starostwo Powiatowe
w Hrubieszowie