24 maja 2024

Nowe inwestycje sportowo – rekreacyjne w Gminie Werbkowice

Werbkowice

W dniu 16 czerwca 2010r. Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko podpisał umowę z wykonawcą , który wygrał przetarg na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”. Kompleks boisk ma powstać na ulicy Jana Pawła II 17 przy Zespole Szkół w Werbkowicach.

W ramach kompleksu powstać mają: dwa boiska o sztucznej nawierzchni – boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m (powierzchnia, użytkowa -1 860 m2, w tym pole gry 28 x 57 m) ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłkochwytami o wysokości 5 m oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m (powierzchnia użytkowa – 576 m2) ogrodzone do wysokości 4 m.

Cały kompleks ma być oświetlony, składający się z minimum 8 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego.

Na cele sanitarno-szatniowe nastąpi adaptacja istniejących pomieszczeń znajdujących się w budynku pobliskiej szkoły /hali/ przy Zespole Szkół w Werbkowicach. Powstanie magazyn sprzętu gospodarczo – sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno – sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

Koszt prac budowlanych i adaptacyjnych to 747 tyś. zł, wartość dofinansowania to 66% kosztów kwalifikowanych zadania. Planowany termin przekazania obiektu do użytku wrzesień/październik 2010.

W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” Gmina Werbkowice otrzymała wsparcie finansowe na:

– utworzenie szkolnego placu zabaw:
przy Zespole Szkół w Werbkowicach (dofinansowanie na utworzenie dużego szkolnego placu zabaw) w kwocie 110 700,00 zł, koszt całkowity inwestycji 221 477,00 zł., finansowy wkład własny Gminy wyniesie 110 747 zł.

– zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w:

1.Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach – 12 000 zł;

2.Szkole Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i siedmiu wychowanków w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu – 6 000 zł;

3.Szkole Podstawowej im. Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej w Gozdowie – 5 998 zł;

4.Szkole Podstawowej im.30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK w Hostynnem – 5 955 zł.

W lipcu przedłożony zostanie wniosek do UM Województwa Lubelskiego w ramach programu PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” na Remont i rozbudowę stadionu sportowego w Werbkowicach.

PLAN ORLIKA »