Nowy Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie

W wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie komisja konkursowa jednogłośnie wybrała kandydaturę Pawła Szumery.

Reklamy

 

Paweł Szumera jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W latach 2003-2007 pracował jako inżynier budowy dróg i mostów w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim. W 2006 roku uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Przez kolejny rok był kierownikiem robót w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna.

Od 2008 roku pełnił funkcję inspektora nadzoru oraz kierownika projektu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

Pan Paweł Szumera w swojej dotychczasowej karierze zawodowej nadzorował m.in. budowę ważnych odcinków dróg w województwie lubelskim. W najbliższym czasie czeka nas realizacja kluczowych dla regionu inwestycji. Dlatego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich potrzebny jest skuteczny i energiczny menedżer z dużym doświadczeniem w branży drogowej. Jestem przekonany, że nowy dyrektor doskonale sobie poradzi z tymi wyzwaniami – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.


tekst i fot. UMWL