Pan Czyżewski z Jarosławca zaprasza…

Jarosławiec

Reklamy

Pojechałem do Jarosławca w sprawach miejscowego piłkarskiego GLKS, ale podszedł do mnie starszy pan, który zaproponował – może pan chce zobaczyć miejscowe Muzeum, proszę bardzo odpowiedziałem. To co zobaczyłem przeszło moje wyobrażenia.

Ten starszy pan nazywa się Jan Czyżewski i jest znanym lokalnym regionalistą. Jego kilkudziesięcioletnia praca przyczyniła się do ogromnego zbioru działającego onegdaj Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego i jego założyciela oraz patrona ks. Stanisława Staszica, a mieszczącego się w budynku dawnego spichlerza p.nzw. Muzeum Biograficzne im. ks. Stanisława Staszica. Jest to trzecie muzeum w Polsce poświęcone pamięci wielkiego Polaka.

Reklamy

W innym budynku są z kolei zebrane przeróżne narzędzia, urządzenia, fotografie, legitymacje itp. z dawnych lat oraz domki, stodoły, komórki wykonane osobiście przez Pana Jana Czyżewskiego na wzór starego budownictwa. Posiadają one bogate wnętrze przypominające dawne rozmieszczenie w pomieszczeniach.

Dodatkowo, kiedy pan Jan opowiada prawie o każdym eksponacie, to widać, że jest to człowiek z ogromną pasją i to co robi, to po prostu jest dla niego miłością.

Jednym słowem, zachęcam do odwiedzenia Jarosławca i poświęcenia swojego czasu na obejrzenie tych cennych zbiorów. A dla panu Czyżewskiemu życzę dużo zdrowia i przychylności decydentów, ponieważ ma jeszcze wiele planów, w jaki sposób zatrzymać czas dla przyszłych pokoleń.

Ze strony GOK w Uchaniach

Trwały ślad lokalnych tradycji, zwyczajów i historii dla przyszłych pokoleń pozostawiają ludowi artyści, regionaliści, społeczni działacze kultury. Do takich osób na terenie naszej gminy należy z pewnością Jan Czyżewski, który przez 45 lat pracował jako bibliotekarz w Jarosławcu, inicjator wielu cennych działań kulturalnych i społecznych na terenie gminy i rodzinnej wsi Jarosławiec.

Jan Czyżewski od lat pełni funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego Fundacji ks. Stanisława Staszica. Z jego inicjatywy powstało we wsi Jarosławiec Koło PTTK oraz Klub „Ruchu”, organizator wielu wystaw staszicowskich, wydawca staszicowskiej serii naukowo – regionalnej, redaktor czasopism „ Staszicowskie wieści” i „ Skarbiec”, zapalony kolekcjoner pamiątek przeszłości wsi, organizator pamiątkowych zbiorów staszicowskich, które są eksponowane na stałej wystawie staszicowskiej mieszczącej się w zabytkowym spichrzu we wsi Jarosławiec.

Dzięki staraniom Jana Czyżewskiego miejscowe Gimnazjum przyjęło nazwę im. Ks. Stanisława Staszica a gimnazjalna biblioteka wzbogacona została o ponad 2000 tomów.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Pan Jan Czyżewski z własnoręcznie wykonanym eksponatem.

GALERIA »