17 czerwca 2024

Nowy Komendant Główny Straży Granicznej

23 stycznia br., w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Głównego Straży Granicznej. Premier RP Mateusz Morawiecki, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, powołał na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasza Pragę.

Reklamy

 

W uroczystości uczestniczyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nadbryg. Marek Kubiak, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Szef Biura Ochrony Rządu gen. Tomasz Miłkowski oraz kadra kierownicza Straży Granicznej, przedstawiciele duchowieństwa i związków zawodowych, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Głównej SG .

Gen. bryg. SG Tomasz Praga zastąpił na stanowisku Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marka Łapińskiego, który będzie wspierał ministra Mariusza Błaszczaka jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Reklamy

Minister SWiA Joachim Brudziński podziękował odchodzącemu komendantowi Markowi Łapińskiemu oraz funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej za minione dwa lata ciężkiej, ale także satysfakcjonującej i owocnej pracy.

– To, że Polska jest postrzegana jako kraj bezpieczny i przyjazny, to także Wasza zasługa – powiedział minister. – Wasze zaangażowanie, profesjonalizm, wasza obecność w państwach zagrożonych nielegalną migracją to najlepszy dowód na to, że Polska jest lojalnym, solidnym i sprawdzonym partnerem dla naszych sąsiadów oraz państw, z którymi tworzymy wspólnotę europejską.

Reklamy

Minister podkreślił, że obecnie przed formacją stoją nowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wręczając nominację życzył nowo powołanemu Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, by pod jego przywództwem formacja funkcjonowała równie sprawnie i skutecznie.  

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podziękował gen. bryg. SG Markowi Łapińskiemu za minione dwa lata współpracy oraz pogratulował gen. bryg. SG Tomaszowi Pradze nominacji na Komendanta Głównego Straży Granicznej.

– Jestem spokojny, co do przyszłości Straży Granicznej pod Pana przywództwem, ponieważ wiem, że wyróżnia się Pan postawą służby, profesjonalizmem i ogromnym zaangażowaniem – zapewnił minister Błaszczak, zwracając się do nowego komendanta.

Gen. bryg. SG Marek Łapiński, żegnając się, podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej za wspólne dwa lata służby. Podkreślił, że kiedyś wzorem dla nas były służby graniczne państw Europy Zachodniej, a dziś to nasi funkcjonariusze uczą innych, jak skutecznie chronić zewnętrznych granic Europy.

– Jest to powód do dumy dla nas wszystkich i nasza wspólna zasługa. Straż Graniczna jest wskazywana jako służba wiodąca. Proszę Was, utrzymajcie ten poziom – zwrócił się komendant Łapiński bezpośrednio do funkcjonariuszy.

Generał Łapiński podziękował również ministrowi Błaszczakowi za zaufanie i pogratulował komendantowi Pradze nominacji.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga podkreślił, że historia Straży Granicznej sięga okresu przed II wojną światową, co zobowiązuje.

– Każdego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej udowadniają, że służba naszej jedynej, ukochanej i najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawdziwym powołaniem – powiedział komendant Praga. – Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i honor, że zostałem wybrany, by stać na czele Straży Granicznej. Jestem przekonany, że wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami naszej formacji osiągniemy wszystkie wyznaczone cele.

Komendant Praga podziękował odchodzącemu generałowi Łapińskiemu za ciężką pracę na stanowisku Komendanta Głównego Straży Granicznej, dzięki której Straż Graniczna jest dziś postrzegana jako formacja wykonująca swoje zadania w sposób profesjonalny i na bardzo wysokim poziomie. Życząc generałowi Łapińskiemu sukcesów w Ministerstwie Obrony Narodowej, wyraził również nadzieję na dalszą owocną współpracę.

 

***

 

Gen. bryg. SG Tomasz Praga – absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Służbę rozpoczął w 1992 r. w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. W Komendzie Głównej Straży Granicznej służy od 2008 r.

7 marca 2016 r. został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej.21 kwietnia 2017 r. został mianowany na stopień generała brygady.

Od 23 stycznia 2018 r. na stanowisku Komendanta Głównego Straży Granicznej.

 

źródło i fot. NOSG