Nowy Komendant Straży Granicznej

W dniu 11 kwietnia 2011 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Dotychczasowego Komendanta płk SG Mariana POGODĘ zastąpił płk SG Jarosław FRĄCZYK.

Reklamy

Uroczystości związane z przekazaniem obowiązków odbyły się w Komendzie Oddziału w obecności Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszka ELASA, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych NOSG. Odchodzącemu Komendantowi dziękujemy za wspólną służbę i pracę, a obejmującemu obowiązki, życzymy sukcesów na nowym stanowisku.

Reklamy

płk SG Jarosław FRĄCZYK

– ur. 29 kwietnia 1963 r. w Gubinie;

– 1982-1987 r. – studia na Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji; uzyskanie stopnia wojskowego podporucznika i tytułu mgr inż. budownictwa lądowego;

– po zakończeniu szkoły – służba w Lubuskiej Brygadzie WOP (od 1991 r. kontynuowana w Straży Granicznej); następnie ukończenie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim i Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie;

– 1995-1998 r. – służba na stanowiskach Zastępcy Komendanta Oddziału Lubuskiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

– 1998-2006 r. – służba na stanowiskach, kolejno: Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, Zastępcy i Dyrektora Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej;

– dalsza edukacja:
* studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Studium Zarządzania Logistycznego i Studium Zarządzania Nieruchomościami;
* Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
* szkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania kryzysowego w Stanach Zjednoczonych.

– od 19.04.2006 r. – służba na stanowisku Komendanta Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej;

– od 01.06.2009 – 11.04.2011 r. – służba na stanowisku Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej;

– wielokrotnie wyróżniany, m.in. Krzyżem Zasługi za Dzielność, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej;

– żonaty, syn – student I roku prawa;

– zainteresowania pozazawodowe: turystyka, numizmatyka, literatura faktu.

***

Źródło:
NOSG