14 kwietnia 2024

Nowy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

Komendant Główny Policji powierzył obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Dariuszowi Chmielowcowi.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Artur Bielecki wręczył dzisiaj rozkaz personalny insp. Dariuszowi Chmielowcowi, któremu Komendant Główny Policji powierzył obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Nowy komendant odpowiadał będzie za pracę pionu wspomagającego.

Ze względu na czas pandemii, uroczystość miała charakter szczególny – insp. Artur Bielecki przedstawił swojego zastępcę kadrze kierowniczej podczas zorganizowanej w tym celu wideokonferencji.

Insp. Dariusz Chmielowiec jest absolwentem Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie oraz Studium Podyplomowego  WSPol w Szczytnie. Do Policji wstąpił w lutym 1996 r. Pracę rozpoczynał od służb patrolowych. W latach 1997 – 1999 pracował w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym KRP w Sandomierzu; w tym okresie ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W latach 1999 – 2007 pełnił służbę na stanowisku specjalisty w Wydziale Prewencji KPP w Sandomierzu. Od 2007 roku pełnił funkcję naczelnika sekcji, a następnie od 2010 r. – naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sandomierzu. W maju 2012 roku został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie. W dniu 31 stycznia 2013 roku objął funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu. Z dniem 30 kwietnia 2020 r. powierzone zostały mu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Insp. Dariusz Chmielowiec odznaczony  jest brązowym krzyżem zasługi.

 

info i fot. KWP Lublin