15 kwietnia 2024

O inwestycjach i planach [ZDJĘCIA]

Wywiad z dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Lublinie dr Arturem Krukowskim na temat prowadzonych w tym roku inwestycji w lubelskiej KAS oraz planach na przyszłość w tym zakresie.

Pytanie: Jakie są podstawowe zadania i cele Krajowej Administracji Skarbowej, które kształtowały Państwa działania w mijającym roku?

Rok, który właśnie dobiega końca, był dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie rokiem pełnym wyzwań, ale i istotnych z naszego punku widzenia osiągnięć. Od radzenia sobie ze złożoną sytuacją na granicy po strategiczne inwestycje w infrastrukturę lubelskiej KAS. Jestem przekonany, że Izba Administracji Skarbowej w Lublinie wykazała się zdolnością efektywnego zarządzania i adaptacji do niełatwych uwarunkowań zewnętrznych.

Chciałbym podkreślić, że KAS odgrywa niezwykle ważną rolę w systemie finansowym naszego kraju. Jesteśmy odpowiedzialni za administrowanie podatkami, cłami, kontrolę zarówno podatkową jak i  celno-skarbową, a także za walkę z przestępczością podatkową i gospodarczą. W mijającym roku, te zadania nabrały szczególnego znaczenia w kontekście trudnych wyzwań, które pojawiły się na wschodniej granicy kraju usytuowanej w naszym województwie – a będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej – oraz konieczności zabezpieczenia stabilnej sytuacji finansowej państwa.

Czytaj: „Pusta” naczepa z… kontrabandą za 1,7 mln [ZDJĘCIA]

Pytanie: Jakie konkretnie wyzwania na granicy stanęły przed KAS w mijającym roku?

Wyzwania na granicy były wielopłaszczyznowe. Skupialiśmy się jednak na zapewnieniu skutecznej kontroli celnej, zwalczaniu przemytu i innych nielegalnych aktywności pojedynczych osób, ale też zorganizowanych grup przestępczych. Jednocześnie dbaliśmy o sprzyjające warunki instytucjonalne dla biznesu oraz bezpieczeństwo i płynność ruchu granicznego w tym towarowego. Nie ukrywam, że dobrze układająca się  współpraca z innymi służbami granicznymi miała duże znaczenie. To wymagało nie tylko intensywnej pracy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, czy pracowników cywilnych, ale także stosowania nowoczesnych technologii i działań analitycznych, w których jesteśmy naprawdę dobrzy. To wszystko przełożyło się na bezpieczną wschodnią granicę Unii Europejskiej w województwie lubelskim oraz szczelniejszy system podatkowy naszego kraju.

Zobacz: Jak uzyskać dostęp do KSeF?

Pytanie: Jakie inwestycje zostały przeprowadzone przez lubelską KAS, i jakie miały one znaczenie?

Od momentu powstania Krajowej Administracji Skarbowej, transformacja warunków pracy – naszych pracowników i funkcjonariusz, a przede wszystkim warunki obsługi podatników – jest bezdyskusyjnie zauważalna. Zrealizowaliśmy wiele kluczowych inwestycji zarówno wewnątrz naszego województwa, jak również na odcinku granicznym.

Tylko w tym roku oddaliśmy do użytku nowoczesny budynek w którym mieści się Urząd Skarbowy w Lubartowie. Uprzedni kilkudziesięcioletni budynek nie spełniał standardów wymaganych dla obiektów użyteczności publicznej, wymagał więc kompleksowego remontu i rozbudowy. Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu, jakie lubelska KAS otrzymała z budżetu państwa – w ramach wieloletniego programu pn. „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości około 16,4 mln zł. Realizacja inwestycji w Lubartowie pozwoliła zlokalizować wszystkich pracowników urzędu w jednym budynku, znacząco poprawiła warunki pracy, jak również warunki obsługi podatników, którzy obecnie wszystkie sprawy urzędowe mogą załatwiać już w jednym miejscu. Nowy kompleks biurowy ma powierzchnię 2,4 tys. metrów kwadratowych i pracuje w nim 53 pracowników urzędu skarbowego.

Kolejną, niezwykle ważną dla nas inwestycją był budynek Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zlokalizowany przy ul. Diamentowej 4 w Lublinie. Inwestycja ta powstała z myślą o poprawie warunków pracy oraz likwidacji dotychczasowych kosztów wynajmu powierzchni biurowych, które sięgały rocznie około 1,6 mln zł. W tym celu Izba Administracji Skarbowej w Lublinie kupiła w 2018 roku nieruchomość wraz z budynkami. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na budowę i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, przystąpiono do realizacji projektu, tj. adaptacji i modernizacji zakupionych obiektów na potrzeby KAS. Inwestycja obejmowała przebudowę budynku biurowego i garażowego oraz zagospodarowanie terenu i infrastruktury technicznej.

W ramach prac modernizacyjnych wprowadzono szereg zmian wpływających na układ funkcjonalny biurowca. Co bardzo istotne, budynek biurowy został dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W wyniku tej inwestycji dysponujemy biurowcem o powierzchni 3309 metrów kwadratowych, w którym znajduje się 96 pomieszczeń. Obecnie pracuje w nim blisko 270 funkcjonariuszy i pracowników Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Ponadto, dzięki środkom finansowym przyznanym z budżetu państwa w Radzyniu Podlaskim ruszy wkrótce kolejna inwestycja. Powstanie tam nowoczesny obiekt, w którym siedzibę będzie miał Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim, a to znacząco usprawni obsługę podatników powiatu radzyńskiego.

Wspomniane inwestycje nie tylko poprawiają efektywność naszych działań, ale także pozwalają na lepszą obsługę lokalnej społeczności.

Przeczytaj: Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami o zwrocie nadpłaconego podatku za 2022 r.

Pytanie: Dlaczego inwestycje w infrastrukturę są tak ważne dla funkcjonowania KAS?

Inwestycje w infrastrukturę (mam na myśli budynki, budowle, sprzęt, wyposażenie) są kluczowe dla naszej zdolności wykonywania zadań. Nowoczesne, dobrze wyposażone budynki to nie tylko lepsze warunki pracy dla naszych pracowników, ale także efektywniejsze i szybsze procesy administracyjne. To przede wszystkim lepsza obsługa obywateli i podmiotów gospodarczych.

Krajowa Administracja Skarbowa, jako podmiot administracji publicznej, działa dla dobra społeczeństwa, a jednym z naszych priorytetów jest dostarczanie podatnikom usług najwyższej jakości. Inwestycje lubelskiej KAS pozwalają na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Pytanie: Jakie są plany na przyszłość w zakresie inwestycji lubelskiej KAS?

Uważam, że mamy bardzo ambitne plany na przyszłość. Kontynuujemy rozbudowę i modernizację naszych obiektów. Nie ukrywam, że planujemy również nowe inwestycje, które będą wspierać naszą pracę na wielu poziomach – od lepszej obsługi podatników po zaawansowane systemy kontroli podatkowej, celno-skarbowej, które to wykorzystują zaawansowane analizy ryzyka. Oczywiście, obok wspomnianych przeze mnie działań, inwestujemy w najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy przez pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Jak wspomniałem, wkrótce przystąpimy do kolejnego, ważnego działania. Już w krótce powstanie nowoczesny obiekt użyteczności publicznej będący siedzibą Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim. To zdecydowanie usprawni obsługę podatników powiatu radzyńskiego.

Przypomnę tylko, że 10 marca 2023 roku otrzymaliśmy w darowiźnie nieruchomość o powierzchni 0,5 ha, położoną przy ul. Wisznickiej w Radzyniu Podlaskim, stanowiącą własność Powiatu Radzyńskiego. 

Na otrzymanej przez Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie działce powstanie w pełni funkcjonalny, nowoczesny budynek, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale też do aktualnych wymogów bezpieczeństwa i funkcjonalności, jakie powinny spełniać obiekty użyteczności publicznej. Realizowana inwestycja zasadniczo wpłynie na poprawę warunków obsługi podatników, ale też na poprawę warunków pracy naszych pracowników. 

W wyniku tej inwestycji powstanie budynek o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1298 metrów kwadratowych. Łączny koszt inwestycji to prawie 20 mln zł. 

Warto wspomnieć, że na otrzymanej nieruchomości znajdzie się również budynek magazynowy o łącznej powierzchni 1000 metrów kwadratowych. Będzie on przeznaczony na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, w tym na potrzeby Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Koszt jego realizacji wyniesie ponad 5,5 mln zł.  

Oczywiście to nie jedyna planowana inwestycja. Za chwilę przystąpimy do rozbudowy i przebudowy budynku siedziby Delegatury Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Lublinie i Oddziału Celnego w Lublinie przy ul. Energetyków 20-22. Wykonana zostanie termomodernizacja istniejących części budynku, wymieniona zostanie stolarka i ślusarka zewnętrzną, oświetlenie, dokonamy przebudowy węzłów higieniczno-sanitarnych oraz podejmiemy inne działania budowlane związane z dostosowaniem budynku do naszych potrzeb. Po zakończeniu inwestycji będziemy dysponować budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej prawie 3100 metrów kwadratowych. Szacowany koszt realizacji tej inwestycji to prawie 22 mln zł.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie zabezpieczenia granic Polski, sukcesywnie wdrażamy i modernizujemy zaawansowane skanery RTG. Stanowi to kluczowy element strategii wzmacniania bezpieczeństwa narodowego i walki z przemytem na granicach Polski. To również zwiększenie skuteczności kontroli granicznych. Bez wątpienia zaawansowane urządzenia umożliwią szybkie i dokładne wykrywanie nielegalnych przedmiotów oraz substancji niedozwolonych na granicy. 

Dlatego w ostatnim czasie dokonaliśmy gruntownej modernizacji istniejącego stacjonarnego urządzenia RTG do prześwietlania wagonów kolejowych zlokalizowanego na kolejowym przejściu granicznym w Hrubieszowie wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. Łączny koszt inwestycji to ponad 18 mln zł.

Modernizacja skanerów RTG znacząco poprawia efektywność i dokładność kontroli granicznych. Nowoczesne urządzenia pozwalają na szybsze i dokładniejsze prześwietlanie pociągów, co jest kluczowe do wykrywania przemytu. Stale unowocześniane technologie skanowania RTG ułatwiają też pracę funkcjonariuszy KAS. Dzięki temu mogą oni skupić się na bardziej złożonych aspektach prowadzonych kontroli. 

Dzięki tak ważnym inwestycjom zdecydowanie podkreślamy swoje zaangażowanie w zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa granic Polski. Te działania są odzwierciedleniem determinacji KAS w walce z przemytem i potwierdzają nasze zobowiązanie do ochrony interesów fiskalnych kraju i jego obywateli.

Zobacz też: Do wystawiania e-faktur w KSeF wystarczą bezpłatne narzędzia

Pytanie: Jak podsumowałby Pan mijający rok w kontekście działalności KAS?

Ten rok to niewątpliwie wiele wyzwań. To również stanowcze potwierdzenie naszej zdolności do adaptacji i efektywnego działania w interesie mieszkańców regionu i kraju. Sukcesy w bieżącym zarządzaniu i realizacja kluczowych inwestycji pokazują, że KAS jest instytucją dynamiczną, gotową na przyszłe wyzwania i otwartą na osoby, którym bliskie są prezentowane przez nas wartości.

Planujemy dalszy rozwój we wskazanych obszarach, jak również wzmocnienie naszych działań w zakresie ochrony granic i zwalczania przestępczości ekonomicznej w kraju i poza jego granicami.

Zerknij na Instagram →info i fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie