15 kwietnia 2024

Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w UPZ

Webinaria i spotkania z ciekawymi postaciami ze świata finansów i bankowości oraz debata studencka – w ten sposób w Uczelni Państwowej w Zamościu obchodzono Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

– Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Realizowany jest od 2008 r., obecnie w 170 krajach. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Nowa Normalność”. Studenci naszej uczelni ze Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości postanowili zaistnieć w tej nowej normalności organizując wydarzenia online. Kreowanie pomysłów i zdolność wykorzystywania szans oraz przekształcania ich w wartość dla siebie i innych to podstawa przedsiębiorczości – powiedziała mgr Anna Kierepka-Kasztelan rozpoczynając  obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w UPZ.

W środę, 18 listopada, odbyło się webinarium „Certyfikacja zawodu księgowego”, które poprowadził Maksym Popow, kierownik Centrum Informacji Księgowej. Centrum jest instytucją wydającą certyfikaty dla księgowych i biur rachunkowych. Studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat zawodu księgowego i uzyskali informację co należy zrobić, aby otrzymać certyfikat CIK. Certyfikat ten potwierdza kwalifikacje do prowadzenia usług księgowych. Chcąc go zdobyć należy wykazać się wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, finansów i rachunkowości.

Kolejnego dnia studenci Uczelni Państwowej w Zamościu wzięli udział w webinarium „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, które poprowadził Krzysztof Ostafiński, dyrektor programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. UPZ od kilku lat bierze udział w tym przedsięwzięciu. Wirtualne spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad stu uczestników. Ponadto w wydarzeniu udział wzięli: dr hab. Andrzej Samborski – rektor UPZ, dr Andrzej Burda – prorektor Uczelni, Jerzy Korniluk – kanclerz UPZ, dr inż. Maria Kierepka – dyrektor Instytutu Społeczno-Ekonomicznego UPZ, dr inż. Agata Waszek – dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego UPZ, a także wykładowcy i studenci. Na początku spotkania do zebranych zwrócił się rektor UPZ.

– Cieszę się bardzo, że tego typu projekty są realizowane. Nasza Uczelnia już po raz siódmy bierze udział w organizacji i świętowaniu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W tej trudnej sytuacji warto wymieniać się informacjami na różne tematy, w tym te związane z oszczędzaniem i inwestowaniem, zwłaszcza w dzisiejszej dobie różnych zagrożeń. To też kwestie ważne dla ludzi młodych, przed którymi świat stoi otworem, by mogli zastanowić się nad swoją przyszłością, również w kontekście szeroko rozumianych finansów – powiedział dr hab. Andrzej Samborski.

Krzysztof Ostafiński swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia książki Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”. W książce tej Korczak w formie powieściowej zawarł wykład nauk ekonomicznych i przybliżył dzieciom reguły przedsiębiorczości.

– To bardzo dobry podręcznik do przedsiębiorczości dla każdego. Ponoć Korczak napisał tę książkę z inicjatywy premiera Grabskiego, a wydanie tej książki było kilkakrotnie wznawiane – tłumaczył Krzysztof Ostafiński, polecając lekturę. Książka pierwotnie ukazała się w 1924 r., gdy świat przechodził kryzys gospodarczy. Dyrektor programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem zwrócił uwagę, że obecny kryzys, wywołany przez pandemię COVID-19 jest największym od tamtego czasu. Podkreślał rolę oszczędności, które w sytuacji kryzysu ekonomicznego mogą stanowić swego rodzaju „poduszkę bezpieczeństwa”. Jak dodał oszczędności mogą być zabezpieczeniem na wypadek ciężkiej choroby lub utraty pracy. Wśród możliwości pomnażania oszczędności wymienił inwestowanie. Zaznaczył jednak przy tym, aby nie inwestować całości oszczędności, ale tylko ich części. Istnieje bowiem ryzyko, że inwestycja nie powiedzie się i wówczas możemy stracić zainwestowane fundusze. Ekspert zalecał różne formy dywersyfikacji inwestycji tak aby w przypadku niepowodzenia ponieść jak najmniejsze straty.

Bohaterami trzeciego dnia obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości UPZ, którzy wzięli udział w debacie pod hasłem „Nowa rzeczywistość”. Uczestniczkami debaty były: Aleksandra Posłajko, Iwona Spozowska, Klaudia Semenowicz oraz Laura Haniewska. Moderatorem debaty była dr Elżbieta Dziura, wykładowca UPZ na kierunku finanse i rachunkowość.

– Obecna sytuacja i formuła pracy „home office” pokazała nam, że nauka i praca zdalna mają duży potencjał i możliwości. Jestem przekonana, że ten obszar jest podstawą do rozwoju „uczelni jutra”. Należy jednak położyć większy nacisk na tworzenie warunków do odkrywania pasji przez studentów i samodzielności – mówiła dr Elżbieta Dziura. Studentki, biorące udział w debacie, bardzo pozytywnie odniosły się do kwestii nauczania zdalnego.

– Bardzo sobie chwalę takie rozwiązanie. Korzystam z indywidualnej organizacji studiów i zdalna nauka pozwala mi na uczestniczenie we wszystkich zajęciach  – mówiła Iwona Spozowska, studentka finansów i rachunkowości i przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości UPZ. Z kolei Laura Haniewska podkreślała wygodę e-learningu m.in. dla osób chorych lub niepełnosprawnych. Klaudia Semenowicz podkreślała, że do dobrej efektywności nauki zdalnej przyczynia się dobra organizacja miejsca pracy oraz wewnętrzna dyscyplina. Uczestniczki debaty były zgodne, że największym minusem zdalnej nauki jest brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcą i znajomymi ze studiów. Głos w dyskusji zabrał również rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski.

– W tej chwili jestem z Państwem, ale jeszcze pięć minut temu uczestniczyłem w konferencji w Tarnopolu, podczas której zabierałem głos i przedstawiałem referat. Dzięki temu rozwiązaniu mam możliwość być w dwóch miejscach. – chwalił możliwości płynące z nauki zdalnej rektor Uczelni Państwowej w Zamościu. Uczestniczki debaty poruszyły również kwestię m.in. zarządzania swoim czasem, planowania kariery zawodowej oraz kształcenia się przez całe życie m.in. z wykorzystaniem nowych technologii i możliwości nauki zdalnej. Debata przyciągnęła blisko 60 obserwatorów.

Organizatorami wydarzeń byli: Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości UPZ, wykładowcy kierunków finanse i rachunkowość oraz pedagogika UPZ.

Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w UPZ odbyły się w dniach 18-20.11.2020 r.

­

info i fot. UPZ