27 maja 2024

Odprawa graniczna poza czynnym przejściem granicznym w Zbereżu

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w związku z transgranicznymi uroczystościami związanymi z Europejskim Dniami Dobrosąsiedztwa, dokonali odprawy ponad 35 tyś. osób poza czynnym przejściem granicznym w rejonie znaku granicznego nr 1055 w miejscowości Zbereże.

Na rzece Bug ustawiono most pontonowy, który w okresie od 9 do 15 sierpnia, połączył miejscowości Zbereże po polskiej stronie granicy oraz Adamczuki  po stronie ukraińskiej. Dzięki temu uczestnicy festynu odbywającego się jednocześnie w Polsce i na Ukrainie mogli przekraczać granicę w tym miejscu.

Program obejmował między innymi transgraniczny mecz piłki nożnej służb mundurowych, jarmark nadbużański, spływ kajakowy  i bieg na odcinku Zbereże – Świtaź, wycieczki po okolicy oraz na Pojezierze Szackie po ukraińskiej stronie Bugu. W Woli Uhruskiej odbyła się także konferencja: „Nasze Polesie – Nasz Bug”.

Umożliwienie przekroczenia granicy poza czynnym przejściem granicznym, było możliwe dzięki porozumieniu Głównych Pełnomocników Granicznych RP  i Ukrainy.


Info i fot. NOSG