Odsłonięcie pomnika poświęconego „Bohaterom Polskich Służb Granicznych”

W dniu 28 września br. na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie odsłonięto pomnik poświęcony „Bohaterom Polskich Służb Granicznych Chroniących Granic Niepodległej Polski”.

Reklamy

W uroczystości wzięli udział: Pan dr hab. Krzysztof Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, gen. bryg. SG Dominik Tracz – Komendant Główny Straży Granicznej, któremu towarzyszył gen. bryg. SG Jarosław Frączyk – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas odsłonięcia pomnika obecni również byli, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, kombatanci oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

Pomnik powstał z inicjatywy Straży Granicznej w pracowni rzeźbiarskiej Witolda Marcewicza w Bełżycach. Monument upamiętnia funkcjonariuszy i żołnierzy wszystkich formacji granicznych – przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza, powojennych Wojsk Ochrony Pogranicza i dzisiejszej Straży Granicznej. Pomnik sfinansowano z dobrowolnych składek przy udziale Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Związków Zawodowych.

Podczas uroczystości zostały wyeksponowane, odnalezione na terenie Komendy NOSG fragmenty innego pomnika – Poległych Bohaterów 7 Pułku Piechoty Legionów. Pomnik, był poświęcony pamięci oficerów i żołnierzy, wałczących za wolność Ojczyzny w latach 1919 – 1920. Usytuowany był w Chełmie na placu koszarowym na wprost budynku dowództwa pułku. Jego odsłonięcia dokonał 24 września 1933 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, prof. Ignacy Mościcki.