Ostatnia szansa na dotację na zakup maszyn i urządzeń rolniczych

Tylko do wtorku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na modernizację gospodarstw, a do piątku na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi.

Reklamy

23 kwietnia 2013 r. zakończy się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Nabór ten prowadzony jest przez ARiMR od 27 marca br. w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Do 19 kwietnia, rolnicy z tych terenów złożyli w swoich oddziałach regionalnych 5515 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im ponad 863 mln zł wsparcia. Dostępna pula środków na taką pomoc wynosi ok. 537 mln zł.

Natomiast zainteresowani otrzymaniem wsparcia finansowego na tworzenie na trenach wiejskich nowych miejsc pracy, mają czas na złożenie odpowiedniego wniosku do ARiMR, do końca tego tygodnia czyli do 26 kwietnia 2013 r. W rozpoczętym 15 kwietnia br. naborze wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” do Agencji zgłosiło się 825 zainteresowanych, którzy ubiegają się o przyznanie im 169 mln zł pomocy. Wnioski o takie wsparcie przyjmowane są w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. Limit środków na taką pomoc wynosi ok. 2 mld zł. 

 

Więcej na stronie ARiMR »

 

Źródło: ARiMR