Otwarcie Orlika w Mirczu

10 listopada b.r. Wójt Gminy Mircze wspólnie z zaproszonymi gośćmi dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanego Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jest to 101 tego typu obiekt oddany do użytku na Lubelszczyźnie.

Reklamy

Listy gratulacyjne z okazji oddania do użytku nowego obiektu sportowego przekazali:
– Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
– Wiktor Sapożnikow – Mer Miasta Novowołyńsk – Ukraina.

Reklamy

Swoją obecnością zaszczycili uroczystość goście honorowi: Andrzej Strejlau – polski trener piłkarski, były selekcjoner reprezentacji Polski, komentator telewizyjny, radiowy i prasowy oraz Lesław Ćmikiewicz – polski piłkarz i trener piłkarski. Znakomici sportowcy wręczyli na ręce Wójta Gminy Mircze piłkę do gry w piłkę nożną wraz z ich autografami, którą oddali pierwsze strzały dobramki „Orlika”.

Gośćmi honorowymi byli również:
– Jerzy Chróścikowski – Senator RP
– Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
– Tomasz Zając – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
– Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty
– Anna Dudek – Janiszewska – Wice Kurator Województwa Lubelskiego
– Janusz Kawałko – Dyrektor ds. Rozwoju w Wyższej Szkole Społeczno –Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie
– Bogdan Lachowicz – Prezes Zarządu MKS Unia Hrubieszów
– Lidia Tomaszewska – Przewodnicząca Rejonowej Administracji Państwowej Obwodu Wołyńskiego w Iwaniczach wraz z delegacją z Ukrainy – Ukraina
– Józef Chowaniec – Firma Inżynieryjno – Budowlana „Chomar”, wykonawca Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mirczu
– Leszek Chowaniec – Firma Inżynieryjno – Budowlana „Chomar”, wykonawca Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mirczu
– Czesław Lechowicz – Inspektor Nadzoru Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lech”, inspektor nadzoru nad prawidłowym przebiegiem budowy Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mirczu
– Projektanci Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mirczu: Waldemar Paszkiewicz – Dyrektor Oddziału Lublin Firmy „Bayer Projekt”, mgr inż. Karolina Wlaź –Lipowska Firma „Bayer Projekt”, inż. architekt Marta Pacek – Firma „Bayer Projekt”
– Jerzy Pytka – Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Lublinie
– Sławomir Marciniuk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie
– Elżbieta Zawrotniak –Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie
– mjr Marek Wrona – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Kryłowie
– Por. Marek Kulczyński – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Hrubieszowie
– Kpt. Rafał Wójcik vel Brzozowski – Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dołhobyczowie
– mł. insp. Krzysztof Bartosiewicz – Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie
– asp. Karol Kuruś – Kierownik Posterunku Policji w Dołhobyczowie
– mł. bryg. mgr inż. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
– płk Piotr Bieniek – Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”
– mjr Andrzej Sitaniec – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, Funkcjonariusz Straży Granicznej w Chełmie
– Krzysztof Krupa – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze
– Sławomir Płoszaj – Kierownik OT KRUS w Hrubieszowie
– Wiesław Demusiak – Kierownik BS o/ w Mirczu
– Leszek Czerwonka – Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego
– Irena Elżbieta Witkowska – Wójt Gminy Telatyn
– Wiesław Chmielowiec – Burmistrz Miasta Krasnobród
– Stanisław Jędrusina – Z-ca Burmistrza Miasta Krasnobród
– Tadeusz Garaj – Burmistrz Miasta Hrubieszów
– Paweł Perelmuter – Z-ca Burmistrza Miasta Hrubieszów
– Lech Bojko –Wójt Gminy Werbkowice
– Antoni Wawryca – Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
– Wiesław Kostrubiec – Z-ca Wójta Gminy Tomaszów Lubelski
– Zofia Kornecka – Przewodnicząca Rady Miasta Tyszowce
– Dziekan ks. Prałat Wiesław Oleszek Parafii św. Mikołaja Hrubieszowie
– Ks. Jan Kowalczyk Dziekan Dekanatu Tomaszów Południe
– Ks. Jan Kot – Proboszcz Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia N.M.P w Hrubieszowie
– Ks. Stefan Kuk – Proboszcz Parafii NMP w Kryłowie
– Ks. Mieczysław Filip – Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu
– Anna Piluś – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu
– Marianna Sobczuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu
– Joanna Reder – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Mircze im. Wincentego Rulikowskiego
– Łukasz Wójtowicz – Prezes Klubu Sportowego „Andoria” w Mirczu
– Józef Czerniak – Dyrektor Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu
– Edmund Łysiak – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Mirczu
– Elżbieta Szopińska – Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Mirczu
– Jan Baryła – Dyrektor Zespołu Szkół w Kryłowie
– Elżbieta Laskowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie
– Andrzej Pachla – Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie im. Władysława Jagiełły
– Andrzej Jurczyński – Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie
– Anna Świstowska – Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie
– Wiesław Wiśniewski – Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie
– Mirosław Sobczuk – Dyrektor Zespołu Szkół w Hulczu
– Dariusz Szadowski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie
– Dorota Cybuła – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. B.Prusa nr 1 w Hrubieszowie
– Danuta Krawczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
– Elżbieta Denys – Dyrektor Gimnazjum w Strzyżowie
– Marta Małyszek – Przewodnicząca Rady Gminy Mircze
– Ryszard Zwolak – Wice Przewodniczący Rady Gminy Mircze
– Radni Gminy Mircze:
Henryk Kobel
Mieczysław Staszczuk
Janusz Mielniczuk
Wiesław Rutkowski
Witold Pikuła
Mariusz Dziadosz
Bogdan Nosal
Adam Kostrubiec
Andrzej Wielosz
Stanisław Serwatka
Ryszard Wieczorek
Maria Kuta
Gerard Pisiewicz
– Sołtysi z terenu Gminy Mircze
Rutkowski Wiesław
Kwiatkowska Aneta
Kukiełka Robert
Kołtunicki Marian
Zwolak Ryszard
Wieczorek Ryszard
Stankiewicz Teresa
Pieczykolan Waldemar
Gałek Halina
Przyczyna Anna
Polak Zbigniew
Pacaj Marzena
Sidor Tadeusz
Burdzań Anna
Sokal Jan
Smoleń Wawrzyniec
Stańczak Mieczysław
Wójcik Adam
Piwiński Jacek
Mazur Henryk
Kobel Henryk
Wszoła Małgorzata
Nagadowska Maria
Jarczak Sławomir
Mielniczuk Janusz
Serwatka Stanisław
Łukasiewicz Gustaw
Olejnik Elżbieta
Nosal Bogdan
– Anna Płoszaj – Skarbnik Gminy Mircze
– Agnieszka Furmańczuk – Sekretarz Urzędu Gminy Mircze
– Jolanta Stolarczyk – Kierownik Referatu Promocji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy Mircze
– Aneta Wróbel – pracownik Referatu Promocji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy Mircze
– Daniel Mizerski – pracownik Referatu Promocji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy Mircze
– Dominik Warchał – pracownik Referatu Promocji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy Mircze
– Wiesław Pacaj – Prezes Straży Pożarnej w Mirczu
– Krzysztof Filipowicz – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Mircze
– Piotr Guzina – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mirczu
– Maria Wójcik – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirczu
– Alicja Mączka – Główna Księgowa Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mirczu

***

Sponsorzy uroczystości:
Józef Wąsiel – właściciel firmy PHU „Mx-Plon” w Mirczu
Mirosław Działa – właściciel firmy Usług Transportowych
Dariusz Małyszek – właściciel firmy Usług Transportowych
Marek Wiatrzyk – właściciel firmy „Forest”
Jarosław Cieśla – właściciel firmy przedsiębiorstwo handlu i usług transportowych „Cieśla”

***

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych i uczestniczących w realizacji inwestycji budowy Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mirczu.

Dziękujemy również wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie uroczystości otwarcia nowego obiektu sportowego, w szczególności pracownikom Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu, Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Mirczu oraz sponsorom uroczystości.

***

Otwarcie Orlika w Mirczu

***

UG w Mirczu